Hírarchívum (2005.)

 2005.  11.  29.

A MAFE 2005. évi Közgyűlésről > > > beszámoló itt

 2005.  11.  29.

"Az innováció és a környezetvédelem" konferencia > > > rövid tudósítás

 2005.  11.  24.

VIP

A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján elindította a "Vállalkozói Információs Program" (VIP) című oldalait, ahol hasznos tanácsokkal szolgál a találmányok hasznosítóinak. Az oldalak > > > itt elérhetők.

 2005.  11.  08.

Magyar találmányok, innovációs eredmények külföldi bemutatásai (2005. II. félév):

Legújabb szereplés: Nürnberg, IENA 2005
INNOWACJE 2005 - Gdansk

Újdonságaink Bukarestben  
Az első magyar szereplés Tajvan szigetén - rövid beszámoló

Zágrábi szereplés, rövid hírek
 

 2005.  08.  10.

Pénz szerzése találmányokra pályázás útján

Felhívjuk azok figyelmét, akik rendelkeznek iparjogvédelmi védettséggel bíró találmányokkal, hogy a hasznosításhoz pályázhatnak támogatásra.

Két helyre lehet pályázatot benyújtani:

  1. Az NKTH kezeli az innovációs alapot, amely milliárdos nagyságrendű.
    A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban: Atv.) 8. § (1) c) és d) pontja alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda az Észak-Magyarországi Régióban, az Észak-Alföldi Régióban, a Dél-Alföldi Régióban, a Közép-Magyarországi Régióban, a Közép-Dunántúli Régióban, a Dél-Dunántúli Régióban és a Nyugat-Dunántúli Régióban pályázatot hirdet a regionális innováció támogatására. A pályázat közvetlen célja mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése.
    Az "INNOCSEKK" pályázat keretében többek között egy mikro- illetve kisvállalkozás vissza nem térítendő támogatást nyerhet el licencia vásárlásra, szabadalmi oltalom megszerzésére, prototípus, üzleti terv elkészítésére, marketinghez stb. Figyelem, a pályázatok beadási határideje:
    2007. szeptember 28-án 14:00 óra. Bővebb tájékoztatás az "INNOCSEKK" pályázatról > > > itt.
     
  2. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által gondozott pályázati pénz az előbbi töredéke, 200 millió forint. E pályázat keretében pénz nyerhető mikro- és kisvállalkozások számára külföldi oltalom megszerzéséhez és fenntartásához valamint prototípus elkészítéséhez. Bővebb tájékoztatás erről > > > itt.
 2005.  07.  13.

Innovációs Környezetvédelmi Verseny beszámoló, eredménylista

 2005.  07.  13.

Számítógépes találmányok szabadalmaztatásának legújabb fejleményei: Az EU parlament elutasítása és a kommnetárunk 

A MAFE meggyőződése, hogy a "szoftveres szabadalom" objektív szükségszerűség (Lásd korábbi anyagainkat > > > ). Miközben az EU bürokratái a pillanatnyi politikai erőviszonyok szerint "maszatolják" az ügyet, addig az amerikai kollégáink ontják a számítógéppel megvalósított találmányokat, amelyekre szabadalmakat kapnak. Mi magyarok, szintén alkotunk ilyeneket, de az oltalom elérése terén nem számíthatunk tiszta, világos alanyi jogokra, csak a hivatal jóindulatára. A helyzet hasonló, mint a XVIII. században, amikor mifelénk kegyúri jogon adták a szabadalmat, míg Amerikában az a bejelentőnek törvény szabályozta alanyi joga volt.

Ne csodálkozzunk azon, hogy a "lisszaboni lufi" USA "utolérése" Barosso elnök úr minapi nyilatkozata szerint is kipukkadt. Azt a lufit az EU bürokratái engedték fel, és most ők szúrták bele ezt a legújabb gombostűt, a "szoftverszabadalom" elodázását. A "lisszaboni lufi" részleteiről és az "utolérés" vágyálmával foglalkozott a "PATENT" hírlevelünk cikke > > >

Június 22-én "Innovációs Nap" volt Brüsszelben, amelynek fejleményeiről olvashatnak > > > itt 

2005.  06.  29.

A Deák Ferenc Közéleti Klub 2005. június 22-én a " Selyemgombolyító" műemlék épületében "SZÓT KÉRÜNK - Civil szervezetek és politika" címmel estet rendezett, amelyen tagjaink közül többen részt vettek. Beszámoló > > > itt

2005.  06.  06.

Szabadkán szerepelt a MAFE. Ott június 4-én a városháza dísztermében Regionális Innovációs Nagygyűlést szerveztünk a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmaztatásáért. További részletek itt olvashatók > > >  kiáltvány, a kiállítóink listája és a megszerzett díjak

2005.  05.  30.

Belgrádban a 25. jubileumi találmányi kiállításon szerepeltünk május 23. és 27. között. Itt olvasható > > > a beszámoló.

2005.  05.  18.

Pongrátz Gergely 56-hőse, a MAFE nagy barátja elhunyt

Május 17-én délután, tragikus hirtelenséggel elhunyt Pongrátz Gergely, az 56-os Magyarok Világszövetségének elnöke, 56 hőse, a Corvin-köz egykori legendás főparancsnoka. Hetvenhárom éves volt. a Tragikus halál annak a kiskunmajsai múzeumnak az udvarán érte, melyet megálmodott és megvalósított. Ötvenhat emlékezete tovább él, mint ahogy Gergely (Gergő) is köztünk tovább él. Temetésről később történik intézkedés. A Nagy Barátunk szívét, valószínű korunk betegsége a szívinfarktus állította meg - most már örökre.
Az 56-os Magyarok Világtanácsa és az 56-os Magyarok Világszövetsége, a Pesti Srác Alapítvány és az 56-os Történelmi Alapítvány az örök harcostársat saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés.

Pongrátz Gergely nagy figyelemmel kísérte a MAFE munkáját. Több közgyűlésünkön személyesen is megjelent. Törekvéseinket támogatta. Elmondhatjuk, hogy nemzeti hősünk nem csak az ország, hanem a magyar szellem szabadságért is küzdött mindhalálig.

További tájékoztató a Magyarok Világtanácsa honlapján olvasható 

2005.  05.  04.

Jelentkezés külföldi találmányi bemutatókra

2005.  05.  04.

A "Szellemi Tulajdon Világnapja" alkalmából április 26-án ünnepséget rendeztünk. Beszámoló > > > itt.

2005.  03.  25.

A MAFE az NKTH anyagi támogatásával megszervezi a GÉNIUSZ 2005 - Virtuális Innovációs Vásárt. Bővebb felvilágosítás > > > itt.

2005.  03.  17.

Az iparjogvédelmi törvények várható módosításai

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól alkotott törvény (2004. évi CXL.) hatálybalépéséhez kapcsolódóan módosítani kell az iparjogvédelmi törvényeket, hogy kellő összhangban legyenek a többi törvénnyel. (A hatályos iparjogvédelmi jogszabályok gyűjteménye itt.)

Az iparjogvédelmi törvények változtatását javasló törvénytervezetek elkészültek, azokra vonatkozó egyeztetés március 11-én volt az Igazságügyi Minisztériumban, melyen a MAFE előterjeszthette észrevételeit. Azok jelentős részét a törvényalkotásnál figyelembe veszik. 

A változások jelentős része a szabadalmaztatás terén egységesülő jogi nyelvezet és eljárás szabályok megváltozására vonatkozik. Csak egy jelentős módosítás várható, amely újdonságot hoz a szabadalmi törvénybe. Ez szabályozza a bejelentő kérelmére, az eljárás során külön végzendő újdonság kutasát. 

Fontosnak tartjuk, a MSZH eme a tevékenységét. Ajánljuk a feltalálóknak, ha a találmányi marketing megkívánja, akkor vegyék igénybe a Hivatal nyújtotta előnyös szolgáltatást.

Itt található a javaslat.

42. §

 Az Szt. IX. fejezete a következő 69/A. §-sal egészül ki:

 „69/A. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a bejelentő kérelmére írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít.

 (2) Az írásos vélemény – indokolást is tartalmazó – előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményeit.

             (3) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet az elismert bejelentési naptól számított két hónapon belül kell benyújtani.

             (4) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni; a díjat a kérelem benyújtásának napját követő két hónapon belül kell leróni.

             (5) Ha az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díját nem fizették meg, a Magyar Szabadalmi Hivatal figyelmezteti a bejelentőt a (4) bekezdésben megszabott határidőben történő hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

             (6) Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelmet el kell utasítani, ha az nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt követelménynek.

             (7) A Magyar Szabadalmi Hivatal az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést az elismert bejelentési naptól számított hatodik hónap utolsó napján rendelkezésre álló leírás és igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt az elismert bejelentési naptól számított tíz hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

             (8) A Magyar Szabadalmi Hivatal az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díját kérelemre visszafizeti, ha

 a) a szabadalmi bejelentést a bejelentő az elismert bejelentési naptól számított hatodik hónap utolsó napjáig visszavonja;

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal a szabadalmi bejelentést elutasítja;

c) a szabadalmi bejelentést visszavontnak kell tekinteni;

d) az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés postázására az elismert bejelentési naptól számított tizedik hónap utolsó napját követően került sor.”

 

2005.  03.  08.

Számítógépes találmányok szabadalmaztatásának legújabb fejleményei: Brüsszeli kampányunk, hazai Parlamenti Bizottsági ülés és Konferencia 

A MAFE meggyőződése, hogy a "szoftveres szabadalom" objektív szükségszerűség (Lásd korábbi anyagainkat > > > ). Miközben az EU bürokratái a pillanatnyi politikai erőviszonyok szerint "maszatolják" az ügyet, addig az amerikai kollégáink ontják a számítógéppel megvalósított találmányokat, amelyekre szabadalmakat kapnak. Mi magyarok, szintén alkotunk ilyeneket, de az oltalom elérése terén nem számíthatunk tiszta, világos alanyi jogokra, csak a hivatal jóindulatára. A helyzet hasonló, mint a XVIII. században, amikor mifelénk kegyúri jogon adták a szabadalmat, míg Amerikában az a bejelentőnek törvény szabályozta alanyi joga volt.

Ne csodálkozzunk azon, hogy a "lisszaboni lufi" USA "utolérése" Barosso elnök úr minapi nyilatkozata szerint is kipukkadt. Azt a lufit az EU bürokratái engedték fel, és most ők szúrták bele ezt a legújabb gombostűt, a "szoftverszabadalom" elodázását. A "lisszaboni lufi" részleteiről és az "utolérés" vágyálmával foglalkozott a "PATENT" hírlevelünk cikke > > >

2005.  02.  25.

Szolidaritásunk a gazdákkal   és reagálásunk egy "Index" cikkre
Feltalálók adómániája (összefoglaló oldal. benne:   Feltalálókat érintő új adócsökkentésAdómódosító javaslatunk

2005.  02.  09.

Rendezvény a kis és közepes vállalatoknak

A TÉT Alapítvány előadást rendezett a kis és középvállalatok innovációs tevékenységének erősítéséről  2005. február 8-án.  
Dr. Groó Dóra, (TéT Alapítvány) köszöntötte a résztvevőket, majd  Dr. Nikodémus Antal (GKM főosztályvezető) ismertette a Minisztérium innovációs stratégiáját. Kijelentette, hogy megkülönböztetett figyelemmel kezelik a jövőben a találmányokat, elősegítve azok akadálytalan hasznosítását.
Végül Dr. Penyigey Krisztina (MSZH tanácsadó) mutatta be az MSZH
kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységét erősítő programját. 

 2005.  02.  03.

Innovációs törvény

A Magyar Országgyűlés 2004. december 20-án elfogadta az "Innovációs törvényt" (2004/CXXXIV. sz. törvény). A szöveg pdf formátumban itt letölthető. 
A szövegben sárga sorkiemelővel jelöltük azokat a részeket, amelyekben szerintünk a "találmány" fogalma benne lehet. A törvény csak a "szellemi alkotás" szóösszetételt használja, de nem definiálja. Pedig Jószef Attila szerint: "Lét dadog, csak a törvény tiszta beszéd" 
Erről a problémáról később még részletesen szólunk. Addig is várjuk a reagálásokat > > > ide.

2005.  01.  28.

Megváltozott védjegyelbírálási szabályok

Törvénymódosítás bevezette a felszólalás intézményét. Ezért ezentúl az MSZH csak a feltétlen kizáró okokat (közerkölcs, közrend, rosszhiszeműség) vizsgálja, és a bejelentőre bízza annak eldöntését, hogy védjegye nem ütközik-e egy korábbival, számolva azzal a lehetőséggel, hogy a bejelentése ellen a beadástól számítva három hónapon belül felszólalhat egy érdekelt. A módosított törvény szövege > > > >

 2005.  01.  26.

Osbáth Sándor innovációs bemutatója

Osbáth Sándor és Zalai Tibor korszerű közúti jelzőtáblái találmányai díjakat nyertek 2004-ben a GÉNIUSZ-EURÓPA kiállításon itthon és külföldön egyaránt. Az ELEKTRON Kft., Osbáth Sándor vállalkozása már hasznosítja e találmányokat. Most tartották termékbemutatójukat a fővárosban. További részletek > > > >