2001. 10. 26.

"Környezetvédelem és találmányok 2001"

Konferenciát és kiállítást   rendeztünk október 25-én csütörtökön 13 és 20 óra között az ÖKOCENTRUM dísztermében, (Budapest, VI. Andrássy út 23 szám).

A környezetvédelem, egyik legfontosabb eszköze a találmány, de a környezetártalmak egyik legjelentősebb forrása is az. A szakemberek és a közvélemény figyelmét akartuk felhívni ezzel az eseménnyel a feltaláló erkölcsi felelősségének fontosságára, hogy a műszaki alkotás ne ártson semminek és senkinek.

Az ÖKOCENTRUM gyönyörűen, műalkotásokkal gazdagon díszített termeiben sokan gyűltek össze. A program Siményi Ferenc, a MAFE "tábori" lelkészének alábbi gondolataival indult:

Több, mint 2500 évvel ezelőtt az ószövetség választott népe fogságban volt Babilonban. A világ, amelyet kereknek és egésznek láttak addig, bizonytalanná vált számukra. Testileg, lelkileg és szellemileg zavaros állapotba kerültek. És, hogy érthetővé tegyék az érthetetlent, gondolkodni kezdtek a nagy kérdéseken: Honnét a világ, mire való az ember, mi az értelme és célja az egész valóságnak? Ennek az eszmélődésnek írásos lecsapódása a Bibliában található teremtéstörténet.

Az akkori idők gondolkodásmódjával és stílusában megfogalmazott történetek örök igazságokat rejtenek. Ezek közül az egyik, hogy az ember megteremtése után Isten így szólt: Mindent a hatalmatok alá rendelek, uralkodjatok az élő és élettelen természet fölött!

És az uralkodást az ember azóta is gyakorolja, maga alá gyűrve az élő és élettelen természetet, amely mára lassan föllázad és biztonságot és megélhetést nyújtó otthon helyett veszélyekkel teli, félelmetes környezetté vált…

Isten nem ilyen önző módon értette az uralkodást, hanem úgy, ahogy talán Exupery Kis herceg című meséjében a király gyakorolja: “Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem… Ha népemnek azt parancsolom, hogy vesse magát a tengerbe, föllázad és forradalmat csinál. Azért van jogom engedelmességet követelni, mert ésszerűek a parancsaim…”

És ez az ésszerűség abban áll, hogy az ember észre veszi, hogy az igazi hatalom nem az, amikor a saját elképzelésemet ráerőszakolom a másikra, hanem az, amikor meg tudom ismerni a másikat, a másik természetét, hogy aztán eldönthessem, hogy mit várhatok el tőle és mit nem…

A környezetvédelem tudománya az ember sok évszázados önző uralkodásnak eredményét szeretné némileg jóvá tenni. Egyfajta bocsánatkérés a természet felé, amit erőszakosságunkkal elvadítottunk magunktól. És ilyenformán alázat.

Szintén a Bibliában szerepel, hogy az alázatos embert meghallgatja az Isten. Kérjük bizalommal, mert sok minden van, amihez a mi emberi erőnk már kevés ebben a világban!…

Ez alkalommal bemutattuk itt a Magyar Feltalálók Egyesülete tagjainak mostanában megvalósított 30 környezetvédő találmányát. A kiállítást dr. Latorcai János, az Országgyűlés Gazdasági bizottságának elnöke nyitotta meg.

wpeE.jpg (12953 bytes)

A megnyitó beszédében kifejezte reménykedését, hogy a bemutatott alkotások széleskörű alkalmazásához a tőke is megtalálható lesz. "Ez az a cél, amely nemzetgazdaságilag is kívánatos, s amelyet a kormány a Széchenyi-terv pályázati rendszerben kiemelten támogat."

Az alábbi környezetvédő találmányokat és a Magyar Szabadalmi Hivatal tevékenységét kísérő kiadványokat és tájékoztató anyagokat Balogh András papír installációján mutattuk be, amely maga is környezetvédő megoldás.

wpe1A.jpg (8930 bytes)   wpe1B.jpg (10475 bytes) 

Környezetvédelmi példatár - Kamara kiállítás

Környezeti ártalom meghatározása, ellenőrzés:

Barkó György dr.: Környezeti mintákat vizsgáló érzékelők
Börzsönyi András dr.: Szennyvíz kalibrálás
Damjanovich Imre dr. és társai: Veszélyes anyagok szállítását követő rendszer
Szöllősy János: Alacsony frekvenciás mágneses tér jelzése

Újrahasznosítás:

Csanádi József: Fáradtolaj hasznosítás
Dobos Tibor: Használt gumiabroncs újrafeldolgozás
Döme Lajos - Kézsmárki András: Nyersgumi újrahasznosítás
Hoffmann László és társai: Habkavics üveghulladékból

Pintér Kálmán és társai: Hulladék glikol regenerálás

Hulladék ártalmatlanítás

Kálmán Dániel: Vágóhídi szennyvíz kezelése
Kemenczky Jenő - Komáromi Sándor- Juhász László: Nukleárisan szennyezett vizek ártalmatlanítása
Szabó Zoltán dr.: Bőrgyári hulladék feldolgozás
Urbán István: Füstgáz kéntelenítés
Urbán István: Kommunális szennyvíz feldolgozása

Mezőgazdasági környezetvédelem

Kálmán Dániel: Foszformobilizálás növényeknek a talajból
Kálmán László: Vegyszermentes növényvédelem
Kertész András: Kiporzásmentes szemestermény tisztító
Köhler Mihály dr.: Hígtrágya kezelés riolittufával
Osbáth Sándor és társai: Növényvédelmi előrejelző

Tóth Ferenc dr. - Bayar Kosbayar dr.:  Növényvédelem pókokkal

Környezetbarát megoldások:

Balogh András: Papír installáció
Bobály Sándor és Attila: Napmotor
Göde Gábor dr.: Hőtárolás
Juhász Mihály: Kazán, új technológiával

Kecskés Mihály - Bender Csaba: Fogyasztáscsökkentő gépkocsikhoz
Polyvás István: Keréksúly üvegből

Sándor László: Intelligens árnyékoló tető

Szunai Miklós és társai: Öko-lakópark
Vedres András dr.: Öko-yacht

A megnyitó után került sor a konferenciára, amelyen több mint száz fő vett részt.
Az alábbi előadások hangzottak el:

Környezetvédelem az új évszázad kezdetén (Láng István akadémikus előadását ENSZ elfoglaltsága miatt dr Csete László professzor ismertette)

Találmányok, feltalálók az új évszázad kezdetén (Vedres András, MAFE főtitkár)

Politikusok, vezető szakemberek  nézetei a tárgykörről (Latorcai János, Mécs Imre, Pál Béla, országgyűlési képviselők, Hegyháti József ny. államtitkár, Eszterházy Antal herceg, az Osztrák-magyar Jövőkutatási Alapítvány elnöke)

wpe1E.jpg (10813 bytes) wpe1F.jpg (11131 bytes) wpe20.jpg (30193 bytes)

Mécs Imre - Eszterházy Antal - Hegyháti József

A környezetvédelem állami szabályozó eszközei (Fehérvári Pál, főosztályvezető, Környezetvédelmi Minisztérium)

A szellemi tulajdon jogvédelme (Kürtössy Jenő, MSZH)

A Magyar Szabadalmi Hivatal információs eszköztára (Takács Lászlóné és Siklós Kata, MSZH)

Környezetvédő találmányok (A kiállításon részvevő feltalálók ismertették eredményeiket)

wpe21.jpg (23573 bytes)

Takács Lászlóné - Siklós Kata - Kürtössy Jenő

A konferencia keretében Szántay Csaba akadémikus a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke átadta az "ÖKOSZKÁR" díjat, amelyet a MAFE elnöksége az újságírók véleménye alapján ítélt oda a kiállításon bemutatott legnépszerűbb alkotás feltalálójának.

A díjat Szunai Miklós és társai nyerték ele az Öko-lakópark találmányukkal.

wpe22.jpg (18355 bytes)

Az ÖKOCENTRUM Rt. "Környezetvédelmi nagydíját" Kemenczky Jenő - Komáromi Sándor- Juhász László: Nukleárisan szennyezett vizek ártalmatlanítása című találmányával nyerte el. A díjjal együtt jár, hogy a nyertesek találmányának a MAFE által történő  nemzetközi találmányi kiállításokon való szerepeltetésének költségeit fél millió fotint keretig az ÖKOCENTRUM Rt. fedezi 2002-ben.

A résztvevők élvezhették a kitűnő ételeket és italokat, közöttük dr. Köhler Mihály tagtársunk különleges tokaji borait. Hallgathatták Kárpátszki András és Viktória magyar, ukrán és angol nyelvű énekét.

E rendezvény a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásából valósult meg.