GENIUS 2001 Budapest, Virtual Exhibition

Registry number: E-336 Category: E First publication here: 25. 06. 2001
Eco-apartment-house
The invention
 • The problem to be solved:
  Creating a healthy, safety and comfortable residence area
 • Definition:
  The eco-apartment-house is an ideal dwelling of common property which meets the demands of occupants in every respect. This only can be realised completely by using computer techniques.

  The invention is a computer system that supervises, controls and harmonise the modern and optimal technical solutions of the eco-apartment-house. As a result it ensures optimal cycling of energy (electric, heat) and material (air, water, sewage-water, products, garbage). The computer system also controls the separate movement of people (occupants, guests, unauthorised visitors). It also provides high level security against fire and of property, and makes the flow of information (Internet, telephone, television, radio, mail, culture) quick and unhindered. The computer system performs its functions by taking the occupants’ aspects and demands into account. This invention provides automatically the system to integrate into the environment through the utilisation of environmental friendly materials and technologies strictly avoiding harmful environmental effects and environmental pollution. We call the invention eco-apartment-house because of the latter. 

 • Presentation:
  In the second district of Budapest, at 77 Budakeszi Street on a wooded area of 2,3 hectares there is the first eco-apartment-house under construction which consists of 115 apartments of different sizes (floor space of 50 – 200 m2).

  The architect and the contractor have taken care of that only high quality materials meeting the demands of health and environmental protection were used at the construction. The heat and sound insulation of the building is optimal. There is a centralised system for heating-cooling and hot water provision, and if possible the operator uses natural energy resources (e.g.: solar energy). Different types of wastes are collected separately.

  There will be common establishments – like swimming pool, sauna, gym, therapeutic section, gaming room, restaurant, designed garden harmonising with the landscape- serving the comfort of occupants. The eco-apartment house will provide safe storage for car, bicycle, wine, money, movable property, sport equipment and machinery. There will be possibility for cultural, amusement and religious activities (library, chapel, art gallery, gaming hall).

  All apartments will be equipped with computers with unlimited access to the Internet through which local leisure-time activity will be provided (home cinema).

  To provide all this undisturbedly there will be sensors and command transmitting devices connected to the central computer of the eco-apartment-house. These will enable the computer software - serving the basis for the invention to process - evaluate the incoming data and signals (temperature, humidity, light, movement, state parameters of different equipment, requests, etc.) and if necessary give the appropriate controlling signal automatically to the executive units. After all it supervises the execution and registers the changes enabling further intervention if necessary.

wpe1D.jpg (13251 bytes)
wpe20.jpg (9366 bytes) wpe21.jpg (10023 bytes)
 • Application:
  Apartment-houses, holiday resorts, housing estates, hotels, burotel.
 • Advantages:
  • Provision of optimal conditions for living
  • Lower operational costs
  • Maximum security
  • Reducing harmful environmental effects and environmental pollution
 • Stage of development:
  Structure-ready construction of the first reference building
The inventor(s)
 • Name(s): SZUNAI, Miklós - Dr. DEMETROVICS, János - Dr. DAMJANOVICH, Imre

Self introduction: Mr. Miklós Szunai  is an Economist, Director General of Ökocentrum Ltd, Dr. János Demetrovics is a professor and Dr. Imre Damjanovich is a scientific director.
Collaborators:

Mr. Péter Deme  Architect
Ms. Andrásné Cserényi Interior Designer
Mr. Béla Tóth   Mechanical Engineer
Mr. János Hegedős  Structural Engineer 

 

 • Owner of invention: Ökocentrum Ltd. 
The protection
 • Form: Patent pending
 • Priority: 27.06.2001
 • Countries where it is force:
Business intention: Licencing
Contact
 • Name: Mr. Miklós Szunai, Ökocentrum Ltd.
 • E-mail: okohaz@yahoo.com
 • Fax: +36-1-275-1887
 • Phone: +36-1-275-1877
 • Address: H-1021 Budapest, 77 Budakeszi Street, Hungary
Magyar

Öko-lakópark

A találmány:

 • A megoldott probléma:
  Egészséges, biztonságos és kényelmes lakóhely létrehozása
 • Meghatározás:
  Az öko-lakópark olyan közös tulajdonban lévő lakóhely, amely legmesszebbmenőkig kielégíti az itt lakóknak az ideális otthonnal szemben támasztott igényeit. Ez maradéktalanul csak számítógépes technika révén valósítható meg.

  A találmány egy számítógépes rendszer, amely ellenőrzi, vezérli és összehangolja a lakópark korszerű és optimális műszaki megoldásait. Biztosítja ezzel az energia (elektromos, hő), az anyag (levegő, víz, szennyvíz, árucikkek, szemét) optimális forgalmát. Ellenőrzi a személyek (lakók, látogatók, illetéktelenek) megkülönböztetett mozgását. Megteremti a magas fokú tűz- és vagyonbiztonságot, és lehetővé teszi az információ (Internet, telefon, televízió, rádió, posta, kultúra) akadálytalan, gyors áramlását. Végzi mindezt úgy, hogy a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az itt lakók szempontjait és igényeit. Ez a találmány automatikusan gondoskodik a rendszernek a környezetbe való harmonikus illeszkedéséről úgy is, hogy környezetbarát anyagokat és technológiákat alkalmaz, szigorúan kiküszöbölve a környezeti ártalmakat és a környezet károsítását. Ez utóbbiak miatt nevezzük a találmányt öko-lakóparknak.

 • Bemutatás:
  Budapesten, a II. kerület Budakeszi út 77. szám alatt 2,3 hektárnyi ősfás, erdős területen 115 különböző méretű (50-200 nm alapterületű) lakást magába foglaló épületegyüttes az első ilyen felépülő lakópark.

  A tervező és a kivitelező gondoskodott arról, hogy az építkezésnél csak a legjobb minőségű és az egészség- és környezetvédelmet messzemenően kielégítő anyagokat használjanak fel. Az épület hő és hangszigetelése optimális. Fűtés-hűtés, melegvíz ellátás központilag biztosított, és lehetőség szerint az üzemeltető igénybe veszi a természetes energiaforrásokat (Napenergia). A különféle hulladék szétválasztva kerül összegyűjtésre.

  A lakók kényelmét közös létesítmények, mint uszoda, szaunák, tornaterem, gyógyászati részleg, játékterem, étterem, a környezetbe ágyazott épített kert biztosítják. A lakóparkban hétféle biztonságos tárolóhelyet (gépkocsi, kerékpár, bor, pénz, ingóságok, sportfelszerelés, gép) biztosít. Lehetőséget nyújt kulturális, szórakozási és vallási igények kielégítésére (könyvtár, kápolna, képtár, játékszalon).

  Minden lakáshoz korlátlan Internet hozzáféréssel számítógépet is szerelnek fel, amelyről helyileg biztosított szórakozási lehetőség (házimozi) is elérhető.

  Mindezek zavartalan biztosítására a lakópark központi számítógépéhez érzékelők és parancstovábbítók csatlakoznak, amelyekről beérkező adatokat, jeleket (hőmérséklet, légnedvesség, fényviszonyok, mozgás, különböző berendezések állapotjelei, kívánságok stb.) a találmány alapját képező számítógépprogram feldolgozza, értékeli, és ha szükséges, a megfelelő vezérlő jelet automatikusan kiadja a végrehajtó egységek felé. Majd ezután ellenőrzi a végrehajtást, regisztrálja a bekövetkezett változást, hogy szükség esetén újabb beavatkozás történjen.

 • Alkalmazás
  Lakóparkok, üdülőtelepek, lakótelepek, szállodák, bürotel.
 • Előnyök:
  • Optimális lakófeltételek biztosítása
  • Alacsonyabb üzemelési költségek
  • Maximális biztonság
  • A környezeti ártalmak és a környezetkárosítás csökkentése
 • Kifejlesztési stádium:

Első referencia hely szerkezetkész megvalósítása