2001. évi Közgyűlés

Rövid tudósítás

A 2001. évi Közgyűlést december 14-én (péntek) 10 órára a MGK/MTESZ nagytermébe (Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér 6/8 I. emelet) dr. Szántay Csaba akadémikus, a MAFE elnöke összehívta.

A Közgyűlés kezdetekor Siményi Ferenc lelkész az alábbi fohászt mondta el:

 Fohász
A MAFE 2001. évi Közgyűlésén

A gondolat az élet rabja csak,
Az élet pedig az idő bohóca,
S az idő, amely a világ tanúja,
Megáll majd.

Shakespeare

 

             Év vége közeledtével újra és újra fejet hajtunk a nagy úr, az idő előtt.

Életünket, tevékenységünket, gondolatainkat, terveinket vele egyeztetjük, tőle tesszük függővé. Egyedül gyermeki lelkünk az, amely kibújik fennhatósága alól és elkóborol akár a múlt, akár a jövő időtlen távlataiban. Felnőtt énünk azonban engedelmes szolgája ennek a fizikai kategóriának.

            De vajon ennek az adottságnak kell-e alávetnünk magunkat, akik szárnyaló képzelőerővel, szabad akarattal és végtelenbe néző értelemmel rendelkezünk?

Pontosan ezek a képességeink azok, amik megsejtetik velünk az időnél is nagyobb úr létezését, aki fölötte áll minden megkötöttségnek, aki eltervezett és létbe hívott mindent.

            Az Idő Ura előtt van egyedül jogunk fejet hajtani. Előtte kell elszámolnunk múltunkkal és megterveznünk jövőnket. Ő az, akinek hálával tartozunk, hogy volt lehetőségünk, ötletünk, akaratunk, egészségünk. Hogy voltak támogatóink, jóakaróink. Hogy voltak nehézségeink, kudarcaink, amik edzettek és további gondolkodásra késztettek. Hogy voltak sikereink és örömeink, amik erőt és bátorságot adtak.

De ő az, aki „minden szál hajunkat számon tartja”, minden idegsejtünknek gondját viseli, aki megengedheti, vagy meggátolhatja, hogy tovább gondolkodjunk, tervezzünk, alkossunk.

Legyen, hát szívünkben hála és alázat; köszönet és kérés.

            És, amikor a számadás ezeken a földi tereken a statisztikák és különböző kimutatások nyelvén folyik, akkor gondoljunk azokra is, akik már az Idő és Örökkévalóság Ura előtt életük minden rezdülésének számbavétele után várják a leghitelesebb kitüntetést.

 Halottaink 2001-ben

Budapest Belvárosának egyik pincéjében találtak rá vérbe fagyva egyik tagtársunkra, aki a Szent István bazilika környékén élte a hontalanok sanyarú életét. Hófehér szakálas alakja Mikulást idézte a templom látogatóinak, akiket találmányai történetével traktált, némi aprópénz reményében. Hegedűs Antal, aki hajdan híres volt gyümölcsfa gyógyító metszési eljárásáról, mintha csak érezte volna a közelgő végzetet, kereste a kapcsolatot a velünk, a MAFE elöljáróival, hogy ránk bízza féltve őrzött kincseit, az újabb találmányait. Most már csak emlékét őrizhetjük meg.

Varga József, a híres Máltai Királykeserű feltalálója is elment. Maradt utána egy nemes ital palackba zárva a TESCO polcain.

Baleset következtében elhunyt Kovács Pál Gáspár, grafikus, kőnyomó és géplakatos mester, aki a MAFE legidősebb tagja volt, majd száz évet élt. Hamvait szétfújta a szél a Keresztúri temetőben síremléke találmányainak sora.

A MAFE babérkoszorút helyezett Székely Lajos Sámuel sírjára, aki zseniális tagtársunk volt, 59 évet élt. A nagy műve, a központ nélküli telefonhálózat, amely biztosítaná a díjmentes távcsevegést, még megvalósításra vár.

Dr. Máthé Tibor vegyészmérnök feltaláló életének 60. évében elhunyt. Közel harminc találmánya, amely a kémiát gazdagítja dicséri alkotóképességét.

Pozsonyi Ottó építész a MAFE alapító tagja, közéleti ember, a rendszerváltozás egyik harcosa volt. Szerette a természetet, ez nyilvánul meg négy szabadalmaztatott találmányában is.

 A tagság az alábbi napirendet tárgyalta meg:

  A Közgyűlés napirendje:

  • Elnöki megnyitó

  • Beszámoló a 2001. évi munkáról, közhasznúsági jelentés

  • Vita, határozathozatal

  • 2002. évi terv és költségvetés

  • Határozathozatal

Ez évi munkánk, eredményeink és támogatóink (rövid beszámoló)

  A magyar szabadalmi törvény számunkra előnytelen megváltoztatását nem sikerült megakadályozni.
  A világszabadalom bevezetése és a nagyobb feltalálói kedvezmények elérése érdekében az IFIA keretén belül részt vettünk egy nemzetközi kampány beindításában.

  A magyar találmányok megvalósulását nemzetközi találmányi kiállításokon, egyéb üzleti fórumokon  (Genf, Damaszkusz, Belgrád, Tel-Aviv, Szabadka, Gdansk, Nürnberg, Brüsszel) való közös részvételek megszervezésével és kivitelezésével segítettük. Ezeken az eseményeken összesen 80 bemutatott témával 61 díjat nyertünk, és számos értékes üzleti kapcsolatfelvétel történt. 

  "Találmányok a Bank Centerben" - címmel találmányi kiállítást rendeztünk, ahol bemutattuk az elmúlt két évben külföldön sikert aratott alkotásokat (70). Kereken 1 milliárd forint befektetés volt e kiállítás eredménye.
  "Környezetvédelem és Találmányok
  2001" címmel nagysikerű konferenciát és kiállítást rendeztünk Budapesten, ahol 30 új megoldást mutattunk be.

  A MAFE tájékoztató tevékenységét itt a honlapján végezte magyar és angol nyelven. Honlapunkat szükség szerint frissítjük, érdemes kéthetente meglátogatni. Megtalálható rajta a világ legnagyobb és leghíresebb internetes találmányi vására (GENIUS/IFIS) több mint 500 magyar és nemzetközi ajánlattal. Honlapunkat közel 15 000 látogató kereste fel eddig.

  A Magyar Szabadalmi Hivatal volt a belföldi működésünk fő támogatója. A külpiaci aktivitásunkat az ITDH Kht., és az internetes megjelenésünket pedig az AXELERO Rt. támogatta.

  A Danubia Szabadalmi és Védjegyiroda egy fax készülékkel segített ki bennünket.

A tagság a beszámolót és az alábbi munkatervet egyhangúlag elfogadta.

Munkaterv

Tagszervezés
Az új találmányi bejelentést tevő feltalálókat illetve szabadalmasokat levélben tájékoztatni fogjuk a MAFE tevékenységéről, szolgáltatásairól. Felajánljuk nekik a MAFE tagságot. El kívánjuk érni, hogy csökkenjen tagdíjat nem fizetők száma.

Érdekvédelem
Az Alkotmánybírósághoz fordulunk a szellemi tulajdonra vonatkozó adófilozófia általunk jogellenesnek tartott rendelkezéseinek megváltoztatásáért. Ellátjuk hozzánk forduló tagjaink érdekvédelmét

Tájékoztató és tanácsadó tevékenység
Népszerűsítjük a feltalálók körében az Internet használatát. Tovább növeljük a honlapunk látogatottságát a kölcsönös linkek fokozásával.

·  Elkészítünk egy tájékoztató CD lemezt, amelyet kívánságra tagjaink rendelkezésére bocsátunk.

·  A MAFE tapasztalt, szakértő elnökségi tagjai csütörtökönként az irodánkban tanácsadásra fogadják az ügyfeleket.

 A működés feltételeinek javítása
Költségcsökkentési okból áttérünk a digitális fényképezésre, ezért vásárolunk ilyen fényképezőgépet.       Beszerzünk egy digitális vetítőeszközt. Pótoljuk elhasználódott eszközeinket

 Találmányok marketingje
Ebben az évben is össze fogjuk gyűjteni a piacképes és támogatásra alkalmas új magyar találmányokat, melyeknek marketingjét az alábbiak szerint végezzük.

 Külföldi kiállítások
 

 • 11. Al-Bassel Nemzetközi Találmányi Vásár Damaszkusz, 2002. április 11-15.

 • 30. Találmányi Szalon Genf, 2002. május 1-5.

 • INPEX Találmányi és Újtermék Kiállítás Pittsburgh, 2002. május 15-18.

 • IENA Nemzetközi Találmányi Kiállítás Nürnberg, 2002. november 1-5.

 • EUREKA Nemzetközi Találmányi Kiállítás Brüsszel 2002. november 12-19.

 • Nemzetközi Találmányi Vásár Szöul, 2002. december 4-8.

 Belföldi rendezvények

 „A jövő feltalálása – 2002” Rendezvénysorozat

 Meghatározása

Olyan szakmai, gazdasági és társadalmi nyilvános és részben zártkörű egy napos események összessége, amelyeket a MAFE rendez, egy-egy adott területen megnyilvánuló alkotói tevékenységnek előadásokkal (200-200 résztvevő számára), kiállítással és virtuális módon történő bemutatására.

 Céljai

 • Az alkotóerő fellendítése

 • A feltalálók megtermékenyítése

 • A találmányok megvalósulásának elősegítése

 • Az iparjogvédelmi kultúra színvonalának emelése

 Bemutatása
A rendezvény reggel (10 óra) a tárgykörhöz kapcsolódó találmányokat bemutató kiállítás megnyitásával indul.
A tárgykört általánosan két 20 perces előadás mutatja be. Kávészünet után következik négy 10 perces előadás, amelyek egy-egy lényegesebb részproblémát mutatnak be. Ebédszünet után következnek az egyes új megoldásokat bemutató 5-5 perces előadások, melyeknél, ha az iparjogvédelmi szempontból indokolt, az elnök zárt ülést rendelhet el. A rendezvény a kiállítás bezárásával (19 óra) ér véget.
A bemutatón szerepelt anyagot és az előadásokat a MAFE a honlapján közzéteszi.

 

Tervezett tárgykörök

 • Mezőgazdaság és találmányok - 2002

 • Egészség és találmányok – 2002

 • Kémia és találmányok – 2002

 • Építőipar és találmányok – 2002

 • Közlekedés és találmányok – 2002

 • Elektronika és találmányok – 2002

 • Sport és találmányok – 2002

 • Háztartás és találmányok – 2002

 • Ifjúság és találmányok – 2002

Tervezett időpontok

2002. januártól decemberig havonta, júliusban és augusztusban szünettel

 GENIUS 2002 Nemzetközi Találmányi Kiállítás (2002. szeptembere)

Az Elnökség saját hatáskörben döntse el az esemény megtartását, vagy törlését. Amennyiben az állami vagy más támogatás érkezik, annak megfelelően az Elnökség bővítse a költségvetést, a megtartás érdekében.

A közgyűlés után sajtótájékoztatót és évzáró díjkiosztót rendeztünk.

Az Egyesület kimagasló támogatásáért és Jugoszláviában bemutatott kiváló találmányaiért "Pro Inventore" díjjal tüntettük ki Bereznai József tagtársunkat.

Spányik Péter az ITDH vezérigazgató helyettese átadta az IENA és EUREKA kiállítás díjait, majd Szántay Csaba elnök A külföldi kiállításokon végzett kiváló munkájukért elismerő oklevelet adott át Szőke Istvánné, Csányi Lászlóné és Szöllősy Jánosné úrhölgyeknek.

Az "Év feltalálója 2001." díjat Szunai Miklós tagtársunk nyerte el.

Kívánok minden tagtársamnak és kedves hozzátartozójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés Újévet!

Budapest, 2001. december 16.

Dr.Vedres András főtitkár