IFIA HÍREK

2003. 10. 10.

IFIA Közgyűlés

Szöul, 2002. december 6.

A Közgyűlésen 15 ország feltaláló-szervezeteinek delegátusa volt jelen: (Argentína, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Hong Kong, Kína, Kuvait, Korea,  Macedónia, Malajzia, Mongólia, Nepál, Niger, Szíria, Tunézia, Zimbabwe). A MAFE nem képviseltette magát, tiltakozásul a Szövetségben eluralkodó káros jelenségek miatt (a rendező KIPA nem volt hajlandó a viszonosság elvét érvényesíteni velünk, szolidaritás és aktivitás hiánya a tagok részéről).

 1. Farag Moussa bejelentette, hogy kiölti elnöki mandátumát, lemondását visszavonta. Munkáját korlátozott mértékben elvégzi. 

 2. Az átmeneti korszakra vonatkozó elképzeléseket megtárgyalták. Az átmeneti korszakra vonatkozólag egyetlen javaslat érkezett a tagszervezetektől, a MAFE javaslata. Ez a Szövetség Alapszabályának megváltoztatását indítványozta. Jelenlévő 12 delegátus nem támogatta az Alapszabály megváltoztatását. 

 3. Az IFIA korábbi elnöke Clarence Feldman javasolta, hogy az Elnök tehermentesítésére és a bevételek növelésére hozzanak létre három "profit centert" 
  (PR és Oktatás; Jogi szolgáltatások; Kereskedelembe-vétel és Reklám). Ezek megkapnák az IFIA költségvetése 10%-át, és bevételeik 50%-át befizetnék az IFIA költségvetésébe. Ezen részlegek igazgatóit a VB nevezné ki. A javaslatot a VB következő ülésén tárgyalják tovább.

 4. Farag Moussa és a titkárság költségvetése nem növekszik, évi 36 000 USD marad.

 5. A VB következő ülése 2003. április 11-én lesz Genfben, a következő IFIA Közgyűlését pedig 2004-ben Afrikában vagy valamelyik arab országban rendezik meg.

 6. Megválasztották a Végrehajtó Bizottságot (Nincs tag Nyugat-Európából a tagdíjak nemfizetése miatt, USA nem tag!) amely az alábbi:

 • Európa: Husein Hujic (Bosznia-Hercegovina), Georgi Filipov (Macedónia), Vedres András (Magyarország)

 • Latin-Amerika: Eduardo Fernendez (Argentína)

 • Ázsia és Óceánia: Ming Ting Hua (Kína), Sun-Bae Choi (Korea), Agustine Ong (Malajzia)

 • Afrika: Hassane Idrissa Souley (Niger), Mohamed Boudagga (Tunézia)

 • Arab országok: Saleh Askar (Szíria)

 

2002. 05. 23.

IFIA Végrehajtó Bizottságának ülése

A Genfi Találmányi Szalonnal egy időben (2002. május 4.) tartotta a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA) soros végrehajtó bizottsági ülését, amelyen beszámoltunk a IV. GENIUS Nemzetközi Találmányi Kiállításról.

A VB tagok nevében Augustin Ong (Malajzia) gratulált, és meghívta a Magyar Feltalálók Egyesületét kiállítani Kuala Lumpurba.

A VB tagok elhatározták, hogy az IFIA folytatja erőfeszítéseit a világszabadalmi rendszer kiterjesztéséért és a szabadalmaztatás költségeinek csökkentéséért.

A MAFE kinyilvánította, hogy az anyagi nehézségei ellenére ebben az évben is üzemelteti a világszervezet internetes találmányi áruházát (IFIS).

A VB elhatározta, hogy az IFIA Közgyűlését Szöulban tartja 2002. december 2-4. között egy nemzetközi ENSZ szimpóziummal és találmányi kiállítással egybekötve.

 

 

2001. 08. 20.

A világszabadalom eszméje

A világszabadalmi rendszer bevezetése a feltalálók érdekében áll. Itt olvashatják az ezzel kapcsolatos legújabb fejleményeket.

Szabadalmi törvények harmonizációja a világszabadalom előtt

Megtartott ötödik ülését (május 14-19.) Genfben a WIPO Szabadalmi Törvények Állandó Bizottság (SCP), amelyen a világ feltalálói képviseletében részt vett Farag Moussa, az IFIA elnöke.

Ez a Bizottság (SCP) készíti elő a PCT egyezmény megújítását, amely várhatóan 2005-ben lesz. Itt röviden összefoglaljuk a megoldandó problémákat.
A PCT országok előtt álló legnagyobb feladat a világszabadalom bevezetése (l. erről a tájékoztatónkat). Ennek egyik legnagyobb jogi akadálya a két párhuzamosan létező elsőbbségi rendszer.

A bejelentési elsőbbség (First-to-file; röviden FF) és a feltalálói elsőbbség (First-to-invent; röviden FI) kérdése

Mint ismeretes a feltalálói elsőbbség (FI) rendszert csak az USA alkalmazza. Az USA piaca óriási, így az FI rendszer jelentőssége és létjogosultsága nagyobb, mint egy ország a többi 150-hez viszonyítva.
Ugyan is a többi ország a bejelentési elsőbbséget használja. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az országok többsége fog áttérni az USA rendszerére és nem fordítva. Az áttérés amerikai politikai döntést, majd hosszadalmas amerikai jogi eljárást igényel. A Bush kormányzat pedig még a megbízottját sem jelölte ki az CSP üléseire, az szeptember vége előtt nem is várható. Nekik az áttérés nem sürgős, cégeik bírják pénzzel a jelenlegi rendszert, a szabadalmi ügyvivőik érdeke is, maradjon minden úgy, ahogy most van. A fejlődő országok részéről azonban egyre nagyobb lesz a nyomás, a rendszer megváltoztatására.

A kiállítási elsőbbség (Grace Period; GP) kérdése

A kiállítási elsőbbséget, a szabadalmi bejelentés előtti újdonságrontás nélküli ön-nyilvánosságra hozatalt eltérő módon szabályozzák az országok törvényei.

A független feltalálók és kisvállalkozások érdeke, hogy ez az időszak minél hosszabb legyen.

A kiállítási elsőbbség ideje alatt eldönthető a marketing tapasztalatokból érdemes-e a költséges széleskörű nemzetközi oltalmat elindítani a bemutatott találmányra. Jó lenne a GP kiterjesztése addig, míg a világszabadalom bevezetésre nem kerül.

A "nagyok" számára a GP a jogelve közömbös, mert bírják anyagiakkal a külföldi szabadalmaztatást, vagy egyenesen érdekük, hogy a GP időtartama rövid legyen, vagy egyáltalán törvényes lehetőséget se biztosítsanak erre az elsőbbségre. Számukra az a jó, ha a független feltalálók által birtokolható oltalmi kör minél szűkebb. Érdekeiket keményen érvényesítik is. Példa erre annak a GP időtartamát kiterjesztendő törvényjavaslatnak a sorsa az Európa Parlamentben. Az IFIA tavaly elérte, hogy az Európa Parlament illetékes bizottsága javasolta a GP egy évre történő kiterjesztését az Európai Unióban, azonban a javaslatot csak a konzervatív pártok támogatták, a liberális-szocialista többség elvetette.

Most Farag Moussa IFIA elnök javasolta a WIPO SCP bizottságának, hogy foglalkozzon a GP kiterjesztésével. Az európai országok közül Svédország és Franciaország ellenezte, Németország és Oroszország támogatta ezt a javaslatot. Ezt követően az USA delegáció kompromisszumos javaslatot tett, melynek lényege, hogy azok az országok, amelyek alkalmazzák ezt a kedvezményt - közöttük Magyarország is - számoljanak be a tapasztalatokról az SCP novemberi ülésén.

Szerintünk ez alkalmat ad a nemzetközi monopóliumoknak addig "megdolgozni" a kis, és fejlődő országok kormányait, hogy nem kell a kiállítási kedvezmény a világnak! Jó lenne viszont a feltalálóknak, az újdonságok majdani vásárlóinak, azaz az emberek többségének.

A WIPO Szabadalmi Törvények Állandó Bizottság (SCP) évente kétszer ülésezik. Az országok közötti egyetértés a szabadalmi törvények harmonizációjára csak a nyilatkozatok szintjén van meg. A megbeszéléseken az előrehaladás olyan kicsi, hogy a világszabadalom bevezetése belátható időn belül csak valamilyen drámai esemény, mint például a világgazdasági rend súlyos megingása hatására várható.

IFIA Megjegyzései a WIPO ülésén angol nyelven:

<http://www.invention-ifia.ch/Comments_WIPO_PatentAgenda.htm>

Az IFIA elnöke, Frag Moussa nagy visszhangot kiváltó előadást tartott Helsinkiben a finn testvérszervezet évfordulóján a világszabadalom szükségességéről.

Előadása szövegét angolul itt megtalálják.

 

2000. 09. 15.

2000. 09. 15.

IFIA közgyűlés

Buenos Aires 2000. szeptember 6-8.

A Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA) szeptember 6. és 8. között tartotta meg közgyűlését Buenos Airesben, amelyen 18 ország feltalálószervezete képviseltette magát. A leköszönő végrehajtó bizottság nevében Vedres András ismét Farag Moussa korábbi elnököt javasolta a feltaláló világszervezet elnökévé, aki további négy évre egyhangúlag bizalmat kapott.
Ezután került sor az új vezetőség megválasztására. Vedres András MAFE főtitkárt ismét végrehajtó bizottsági taggá választották.
Ezután elfogadták az IFIA 2004-ig terjedő tervét és költségvetését. Az IFIA tovább folytatja az IFIS találmányi áruház bővítését, mint a találmányok kereskedelembe vételének egyik fontos eszközét. Küzd a feltalálók fokozott elismeréséért, segíti a fejlődő országok feltalálóit, felkarolja az ifjúsági és a női feltalálói tevékenységet.
A delegátusok elfogadták a dél-koreai szervezet javaslatát 2002. évi közgyűlés helyszínére. Szöulban a KIPA találmányi kiállítást is rendez abban az időben.
A végrehajtó bizottság következő ülését 2001 áprilisában Genfben rendezik meg.

 

 

Első kép az újraválasztás után:

Jobbra: Farag Moussa
Középen: Roman PAWLAK (Lengyelország)
Balra: Vedres András

WIPO-IFIA Szimpózium

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) az IFIA, az argentin egyesület és az argentin kormány közreműködésével “Feltalálók az új évezred küszöbén” címmel nemzetközi szimpóziumot rendezett, amelyen harminc országból közel kétszázan vettek részt.
Ezen Vedres András MAFE főtitkár előadást, és számítógépes bemutatót tartott az Internet használatáról. Előadásának magyar fordítását itt olvashatják. A Szimpózium teljes anyagát angol nyelven a WIPO honlapján közzéteszik.
A záróünnepségen Vedres András ünnepélyes keretek között három feltalálót, akiknek találmánya az IFIS ajánlatai között kimagasló színvonalú, GENIUS díjjal tüntetett ki. Eduardo Fernandez az AAI elnökének pedig az Argentin Ifjúsági Feltaláló Olimpia megszervezéséért adta át ezt az elismerést (l. alább a képriportot).

Vedres András előadás közben

Magyar találmányok a latin-amerikai piacon

A WIPO-IFIA rendezvények kapcsán alkalom nyílt dél-amerikai üzleti köröket tájékoztatni a magyar újdonságokról.
Balla László kereskedelmi tanácsosunk kiterjedt kapcsolatai és kiváló közgazdasági szakértelme nagy segítségére lesz a hazai találmányoknak e földrészen történő bevezetésénél. A GENIUS 2000 ajánlatait és általános gazdasági tájékoztatót tartalmazó információs CD lemezeinket jól tudja majd használni a lehetséges partnereink érdeklődésének felkeltésére találmányaink és hazánk iránt.

Képriport Argentínából - GENIUS Díjasok

(fényképezte: Karina N. Svárez)

Eduardo Sábat Garibaldi (Uruguay)

 

Dr. prof. Denis Ekotto Mengata (Cameroon)

 

Carlos Arcusin (Argentina)

 

Eduardo Fernandez (Argentina)