Hírarchívum (2003. és 2002.)

A könnyebb elérhetőség miatt az alábbi web címeken is elérhető a honlapunk:
http://www
.feltalalo.adatbank.hu.feltalalo.adatbank.hu http://www.talalmany.adatbank.hu, http://mafe.adatbank.hu http://feltalalo.inf.hu  http://talalmany.inf.hu  http://mafe.inf.hu  http://mafe.kh.hu   http://mafe.kht.hu

Egyesületi belföldi hírei voltak 2003-ban

2003. 11. 24.  Török József, a MAFE egyik alapító tagja 83 éves korában elhunyt.
2003. 11. 07. 
Az Arany János Közalapítvány a Magyar Tudomány Napján, november 3-án dr. Szántay Csaba akadémikust, egyesületünk elnökét "A Tudományért" nagydíjjal tüntette ki. A kitüntetéshez gratulálunk!

2003. 11. 07 

Az Országgyűlés elé terjesztett, T/5157. számú, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvényjavaslatba nem  kerültek be a "találmány" a "feltalálás" a "szabadalom" szavaink. 
A MAFE módosító indítványa pótolta volna ezt a hiányosságot, de azt a képviselők nem tették magukévá.

2003. 08. 21.  Dr. Bendzsel Miklós MSZH elnök állami kitüntetése
2003. 07. 21.  Hódi István, dr. Greguss Pál elhunyt

2003. 02. 13.

Megszüntették a szellemi alkotások utáni TB járulék kifizetését. 

MAFE jogtalannak tartotta, hogy 11%-os társadalombiztosítási járulékot szedtek a szellemi tulajdon utáni kifizetések után a kifizető helyektől. Éveken át szorgalmaztuk e rendelkezés eltörlését, amit most sikerült.

Ez év kezdetétől (2003.) nem kell társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizetni a szabadalom, használati  mintaoltalom, mintaoltalom, szerzői jog, védjegyoltalom, know-how, stb. hatálya alá tartozó mű hasznosítására irányuló kifizetett ellenérték után.

Vigyázat, ez csak a vagyoni értékű jog megvásárlására vonatkozó kifizetésekre értendő. Továbbra is meg kell fizetni a járulékot, ha a kifizetés a vagyoni értékű jog létrehozására (szellemi alkotásra) irányult, azaz tevékenységért jár!

2003. 01. 10. 

MAFE a világ leghíresebb feltaláló újságjában

INVENTORS' DIGEST  a világ legjelentősebb feltaláló magazinja (angol nyelvű) lett a 2003. januári számtól a MAFE hivatalos angol nyelvű kiadványa is!

Együttműködési egyezményt kötöttünk a JHM kiadóval, melynek értelmében az Egyesült Államokban készülő folyóirat a jövőben közli a MAFE írásait, tudósításait is angol nyelven. A folyóiratot irodánkból kölcsönözhető, illetve a Magyar Szabadalmi Hivatal könyvtárában olvasható.

A 2003. januári szám címlapja

2003. 01. 10.  

Az év első bejelentése

A magyar feltalálás harmadik nagy korszaka, amelyre jellemző, hogy az Európai Szabadalmi Egyezmény tagjai vagyunk, elkezdődött.
Az első találmányi bejelentést Csorba József tagtársunk adta be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz 2003. január 2-án reggel. Gratulálunk néki, és sok sikert kívánunk!  

Csorba József: Födőtartó (használati minta bejelentés)

2003. 01. 28.  A MAFE felhívást adott ki az EU csatlakozásunkkal kapcsolatban
Ezt a felhívást elküldtük az illetékes állami szerveknek, parlamenti pártoknak és a társadalmi-gazdasági szervezeteknek

 A felhívásunk társadalmi fogadtatása (a válaszok a beérkezési sorrendben)
Dr. Magyar Bálint, Miniszter (OM); Dunai Péter, Főtitkár (MKIK); Lendvai Ildikó, Frakcióvezető (MSZP); 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; Dr. Nagy Sándor MEH Államtitkár; Dr. Demszky Gábor Főpolgármester; Csillag István, Miniszter (GKM);  Kuncze Gábor, Frakcióvezető (SZDSZ); Dr. Mészáros Gyula, Államtitkár (FVM); Dr. Baráth Etele, Államtitkár (MEH); Dr. Bakonyi Péter, H. államtitkár (IHM)
2003. 03. 15.  Az eredeti dokumentumok  itt olvashatók

 2003. 01. 28. 2002-ben a "PRO INVENTORE DÍJ"  kitüntetettje: Dr. Medgyessy Péter

További részletek itt olvashatók

2003. 01. 28.  Ráth Tamás ezredest, a HM Technológiai Hivatal főigazgatóját GENIUS díjjal tüntettük ki. 
További részletek itt
olvashatók.

  2003. 01. 01.  Az "Év feltalálója" és találmánya 2003-ban: Dr. Törőcsik Mihály: Ivóvíztisztítás

Ebben az évben külföldön a MAFE által szervezett öt nemzetközi találmányi kiállításon a legsikeresebb volt dr. Törőcsik Mihály ”Ivóvíztisztítás” című találmánya, így 2002-ben elnyerte az év találmánya és feltalálója címet. Tagtársunk egy olyan új adszorbenset talált fel, amely nem csak a káros fémszennyező anyagokat távolítja el az ivóvízből, hanem a baktériumokat, közöttük még az igen veszélyes anthraxot is megköti. Módszerét már üzemi méretben is sikeresen kipróbálták.
A kiállításokon jelentős üzleti érdeklődést tapasztaltunk iránta.

 

Egyesületi külföldi hírek

2003. 06. 18. Nemzetközi konferencia Bulgáriában
A Bolgár Szabadalmi Hivatal megalapításának 55. és az Európai Szabadalmi Egyezményhez történt bulgár csatlakozás első évfordulója alkalmából a Hivatal és a Bulgária Feltaláló Uniója (UIB) "Bulgária és a Szellemi Tulajdon - Fejlődés és Kilátások" címmel Szófiában június 11 és 13. között nemzetközi szimpóziumot rendezett, amelyen Magyarországot Brecz László főosztályvezető (MSZH) és Dr. Vedres András főtitkár (MAFE) képviselte.
Ez alkalommal GENIUS éremmel tüntettük ki  Tsonka TAUSHANOVA asszonyt, a bolgár Hivatal elnökét.
Az eseményről készített képriportot és a legfontosabb előadások kivonatát itt találják meg.

2003. 05. 17. A lengyel testvérszervezet (SPWiR) kongresszusán

 
2003. 01. 10. IFIA hírek

 • A Közgyűlés (Szöul) határozatai 
 • Új VB tagok

 

Egyesületi belföldi hírei voltak 2002-ben

2002. 11. 06.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Minisztáriumban elkészítették ezt a tervet, amit az Oktatási Minisztérium Fejlesztési Helyettes Államtitkársága véleményezésre megküldött nekünk. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program itt olvasható.

A MAFE az alábbi véleményt küldte el:

A Magyar Feltalálók Egyesületének véleménye
a „Gazdasági Versenyképesség Operatív Program”
egyeztetési anyaggal kapcsolatosan

 

Az áttanulmányozott anyag 62 oldala 20 112 szót tartalmaz. Ezek között a fejlesztés 284-szer, az innováció 98-szor, az újítás 4-szer és a szellemi tulajdon kétszer fordul elő.

A szöveg nem tartalmazza a „műszaki alkotás” az „alkotás” a „találmány” és a „szabadalom” szavainkat. Egyébként a „Széchenyi terv” 11 164 szava között sem szerepelnek ezek.

 Fentiekből megállapítottuk, hogy e terv készítői, hasonlóan az előző kormány szakértőihez olyan fogalomrendszert ismernek, amelyből a „műszaki alkotás” az „alkotás” a „találmány” és a „szabadalom” szavaink hiányoznak.

 Véleményünk szerint a „műszaki alkotás” az „alkotás” a „találmány” és a „szabadalom” fogalmak használata nélkül aligha fog átütő sikert elérni bármilyen jövőt jobbító terv.

 Most is, mint korábban felajánljuk, hogy szívesen működünk közre egy olyan gazdasági versenyképességi operatív program elkészítésében, amely tartalmazza a versenyképesség legfontosabb kellékeit, éppen hiányzó fogalmakat. Sajnos az előző kormányzat idején, a „Széchényi Terv” kidolgozásakor még csak nem is válaszoltak véleményünkre, nem hogy igényelték volna a terv megalkotásánál segítségünket. Kíváncsian várjuk, hogy most mi fog történni.

 Egyben biztosak vagyunk. Nélkülünk, alkotók (feltalálók és művészek) nélkül nincs a pályán versenyző, csak fűnyíró, taccsbíró és a 20 112 szót mormoló közönség. De hála Istennek, mi még alkotunk, és a szelek ellenében is versenyben maradunk mindhalálig.

 

Budapest, 2002. november 6.

2002. 08. 26.

A szellemi tulajdon értékesítése utáni bevétel adózásának módosító javaslata

Ezúton ismételten kezdeményezzük az SZJA törvény azon rendelkezéseinek módosítását, amelyek a szellemi tulajdon (szabadalmaztatott találmány, növény- és állatfajta, topográfia, használati minta, ipari minta, védjegy, szerzői mű, szoftver kiadói joga, know-how, stb.) eredeti jogosultja (feltalálója, alkotója) vagyoni értékű jogának átruházása után elért bevételre vonatkoznak.

 Az 1995. évi CXVII. Törvény szövegéből és az APEH állásfoglalásaiból megállapítható, hogy a szellemi tulajdon kezelése ellentmondásos (lásd melléklet). Ennek alapja, hogy a szellemi tulajdont a törvény a fogalmi meghatározása
a 3. § (31) bekezdésében foglaltak alapján nem minősíti vagyoni értékű jognak. Másutt viszont, mint az APEH 2001/70 sz. iránymutatása, vagy például a számviteli rendelkezések vagyoni jogként kezelik azt.

 Az ilyen bevételt a személyi jövedelemadó törvény 39. § (2) bekezdésében foglaltak helytelen szemlélettől vezetve, önálló szellemi tevékenységből származó bevételnek minősítik, és maximum 50 ezer forintnyi adókedvezményt biztosítanak az alkotónak. Ez az összeg irreálisan alacsony, ezért ösztönző hatása nincs.

 Fentiek véleményünk szerint a nemzetközi jog és a Magyar Alkotmány jogelveivel is ellenesek, és nem szolgálják a közérdeket, ezért javasoljuk az 1995. évi CXVII. törvény alábbi módosításait (javasolt szöveg vastagon szedve). E módosítások a törvény és az állásfoglalások más részeivel nincsenek ellentmondásban (lásd melléklet), egységessé teszik azt.

  JAVASLAT

 3. § (31)

Vagyoni értékű jog: a szellemi tulajdonnak (szabadalom: 1995. évi XXXIII. törvény; használati minta: 1991. évi XXXVIII. törvény; ipari minta: 1978. évi 28. törvényerejű rendelet; védjegy: 1997. évi XI törvény; szerzői jog: 1999. évi LXXVI. törvény) a külön törvényekben meghatározott jogosultsága, a tartós földhasználat, a földhasználat, a használat, a telki szolgalom, a lakás és a helyiség bérleti joga (ide értve az albérletet), az üdülőhasználati jog, a külföldiek ingatlanhasználati joga.

 39. § (2)

Törölve

Indoklás

 A jelen adótörvény a szellemi tulajdon tekintetében a Kádár rendszer végnapjainak szemléletét tükrözi még, miszerint az alkotó ember szellemi munkás és nem szellemi tulajdonos!

Akkoriban, a szellemi tulajdon létrehozói, az eredeti jogosultak, a feltalálók illetve
az alkotók a találmány illetve a mű megszületését követően a vagyoni értékű jogaikról automatikusan lemondtak a munkáltatójuk, azaz végső soron az állam, mint tulajdonos javára.

Magyarország 1945 után, egyedül a „szocialista tábor” országai közül, elismerte ugyan a szellemi tulajdonnal kapcsolatosan az egész világon érvényes jogokat, de ez, mint minden más polgári jog, az állam mindenhatósága következtében sajátosan érvényesült.

 A MAFE 1989-ben éppen azért alakult meg, mert az összevont adózás bevezetésekor a találmányokból származó jövedelmek külön adózását szerettük volna megtartatni.

Az utolsó kádári parlament illetékes bizottságai előtt többször is kifejtettük véleményünket, miszerint a találmányok révén elérhető jövedelmeket külön kell adóztatni, mert azok nem munkajövedelmek. Érvelésünket nem fogadták el, kompromisszumos megoldásként, „kárpótlás” gyanánt került az SZJA törvénybe tevékenységi kedvezményként a találmányi díj illetve jogdíj után fizetendő összegből egy rész, amely után nem kellett adót fizetni. Ezt a kedvezményt azóta lefaragták, az infláció következtében értéke ma három tank benzinnek felel meg. E szabályozás kára viszont jelentős, mert a piaci viszonyok kialakulását akadályozza, valamint alkotmányos- és nemzetközi jogellenes állapotot teremt a szellemi tulajdon terén.

 A nyolcvanas évek végén a találmányok és művek jogosultja még a „szocialista szektor” illetve jogutódai voltak. A rendszerváltozás folyamata 1989-et követően felgyorsult. A szellemi tulajdon terén ez abban nyilvánult meg, hogy a feltalálók illetve az alkotók lettek jogosultjai műveiknek. A volt szocialista vállalatok, intézmények, egyetemek sorra lemondtak a szabadalmas jogairól a feltalálók javára.
Az új szabadalmi bejelentések háromnegyede pedig ma olyan feltalálóktól származik, akik egyben tulajdonosai is a vagyoni értékű jogoknak. Ez megfelel a magángazdálkodáson alapuló országok átlagának. A keletkezett szerzői jogokat sehol sem regisztrálják, de megengedhető az a következtetés, hogy a megoszlás azon a területen is hasonló. Ezért tehát a licencia kereskedelemnek nagy a jelentősége.

 A jelenleg hatályos SZJA törvény a licencia kereskedelem terén abszurd helyzetet teremt, ami gátolja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok kereskedelmét, az újdonságok megvalósítását. Ugyanis az eredeti jogosult, tehát az alkotó, ha értékesíti szabadalmi jogát, akkor a bevételt egyéb jövedelemnek kell tekinteni, így általában 40%-os adót kell fizetni. Jelentéktelen adókedvezmény (maximum 50 ezer forint) azonban megilleti, mint szellemi tevékenységet folytatót. A találmányi jog vagy kiadói jog átengedése utáni bevétel adózásánál annyi biztos, hogy a nem eredeti jogosult, azaz nem feltaláló esetén ez a kedvezmény természetesen nem járhat. Az SZJA törvény nem biztosít lehetőséget a jogszerzés és fenntartás költségeinek elismertetésére.

 Állítjuk, hogy ez az adózási rend a szellemi tulajdon értékesítése esetén üzleteket gátol, alkotókat riaszt, csökkenti más adónemeknél az állam bevételeit.

 A jelenlegi SZJA törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó előírásai véleményünk szerint nem felelnek meg a szellemi tulajdonnal kapcsolatban Magyarország által aláírt egy sor nemzetközi egyezménynek (WIPO, TRIPS dokumentumok), az 1991. évi XVIII. törvény szellemének, és egyben alkotmányellenesek is (lásd az Alkotmány 7-9. §; 13. §), mivel sértik a tulajdonformák egyenrangúságának, a vállalkozás szabadságának elvét

 •  Az általunk javasolt törvénymódosítás egyszerű, a hatályos SZJA törvény szerkezetén, elvein semmit nem változtat.

 • Javaslatunk eltöröl egy adókedvezményt, így nem rontja a költségvetés helyzetét.

 • Ez a módosítás jogszerűvé teszi az SZJA törvényt.

 • A javaslat elfogadása esetén a szellemi tulajdon értékesítése utáni adózás megfelel majd a nemzetközi gyakorlatnak.

 • E változtatás szolgálni fogja a piaci viszonyok kiteljesedését is, így ezen keresztül többletbevételhez juttatja az államot.

 

Abban a reményben adjuk ezt a javaslatot ismételten át az illetékeseknek, hogy ha elfogadják érvelésünket, akkor a licencia kereskedelmet és az alkotókedvet élénkítő helyzetet teremtenek majd.

 Budapest, 2002. augusztus 27

Dr. Vedres András főtitkár

A javaslat sorsa

Ezt a javaslatunkat először 2000. márciusában elküldtük Varga Mihály akkori pénzügyminisztériumi államtitkárnak, a parlamenti pártoknak, és az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának, az APEH elnökének, az MSZH elnökének. Csak ez utóbbi válaszolt, hogy javaslatunkat nem támogatja, a többi címzett még csak választ sem küldött. Az Országgyűlés 2000 és 2001 között javaslatunkat nem tárgyalta.

Ezt a javaslatunkat 2002. augusztus 27-én ismételten szétküldtük. Az SZDSZ és az MSZP köszönettel vette, és mérlegelést ígért. Az APEH elnöke, az MSZH elnöke nem támogatta. Az Országgyűlés nem tárgyalta. 

 

2002. 03. 13.

Jedlik Ányos díjak

Bedzsel Miklós az MSZH elnöke 2002. március 11-én az alábbiakat tüntette ki Jedlik Ányos Díjjal:

Kovári György szabadalmi ügyvivő
Dr. Mátyus Péter feltaláló
Pfeifer Ágnes az MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ igazgatója
Dr. Váradi János feltaláló
Dr. Vida Sándor jogász

Honoris Causa Jedlik Ányos díjat kaptak:

Dr. Csermely Péter egyetemi tanár
Dr. Juhász Endre nagykövet
Néhai dr. Kende Béla 

A díjazottaknak gratulálunk.

2002. 01. 21.

Nincs "lőterünk", de majd lesz!

Több mint egy éve, hogy beadtuk pályázatunkat, a Kincstári Vagyonkezelőhöz, hogy az állam székhelyet adjon egyesületünknek.

A Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezetek illetékes 2001. első félévében döntött az állami tulajdonú ingatlanok szétosztásáról.

Nagy sokára, 2001 decemberében megérkezett a válasz: pályázatunkat elutasították.

A sajtóból bűzlött, hogy "umbulda" volt a döntésnél. Marad számunkra az öröm, hogy nem tartozunk a kedves kliensek közé!

Emlékeztetünk arra mindenkit, hogy Csorba József feltaláló tagtársunk 10 000 forintot adott át a Közgyűlésünkön "téglára" a létesítendő székházunkhoz. Ö "kisnyugdíjas" de nagy ember!

Itt közzéteszzük pályázatunkat, hogy ítélje meg az internetes közvélemény érdemeltünk volna néhány szobát az Andrássy úton, vagy pedig azoknak dukál ott a hely, akiknek ítéltetett.

Az ingyenes ingatlan tulajdonszerzésre benyújtott MAFE pályázat indoklása

A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) pályázik a Budapest VI. kerület Andrássy út 124 szám alatti (Hrsz.: 28272) állami tulajdonú épületben a földszint 3 és földszint 4 sz. irodák, alagsor 2. sz. raktár tulajdonjogára, a tanácsterem közös használatával.

 1. A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) megalakulása óta (1989) kéri a magyar államot, hogy működése egyik legfontosabb feltételét, székhelyéhez ingatlantulajdont biztosítson számára. A MAFE bérelt irodákban működött eddig (Budapest, VI. Andrássy út 113, XIV. Olof Palme sétány, jelenleg: XI. Fehérvári út 130). A jogelődjének, amely 1945-ig létezett, a Magyar Királyság az V. Akadémiai u. 1/3 szám alatt jutatott székhelyet.
 2. A MAFE nem rendelkezik annyi tőkével, hogy ingatlant szerezhessen. Bevételeit teljes egészében a feltalálás fellendítésére és a pozitív országreklám ápolására fordítja. Az irodabérlet díjainak fizetése is komoly nehézséget jelent.

 3. A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) a világ 104 országában működő feltalálói szervezet közül (l.: Internetional Federation of Inventors’ Associations, www.invention-ifia.ch) az egyik leghíresebb egyesület. Hazánkban az egyetlen szervezet, amely a feltalálás fellendítésén érdemben munkálkodik. Magyarországot a feltalálás terén egyedül képviseli a nagyvilágban.
 4. A MAFE kiterjedt hazai és nemzetközi ügyfélforgalommal rendelkezik.

A MAFE tervezi, hogy méltó, és alkalmas helyen lévő székhelyén, mint például a pályázat tárgyát képező épületben, egy olyan állandó találmányi bemutatót hoz létre, amely kapcsolódik az Internetes, virtuális találmányi kiállításhoz. Ennek, a világon elsőként megvalósítandó kombinált virtuális és valós bemutatónak a legjobb helye lenne éppen a kérdéses épületben (fsz. 3. és 4. sz. helyiség). Növelné Hazánk hírnevét, hozzájárulna a magyar feltalálás fellendítéséhez.