Az ünnepre készül az ember, először lelkiekben. Majd vendégeket hívunk, vásárolunk, sütünk-főzünk. Új ruhát is készíttetünk, és ajándékokról gondoskodunk. Ilyesmiről szól ez az írás.

 

A feltalálók adventje

(Írta Vedres András 1996-ban)

 

A magyar szabadalom centenáriuma nagy ünnepünk lesz. Különösen azért, mert hazánk egyezerszáz éves fönnállásából az utóbbi száz esztendő a mi évszázadunk, az előző ezer a bennünk élő történelem. A millenniumtól eltelt idő a mi életünk homokóráján pergett. Komár Ágoston a legidősebb magyar feltaláló, két világháborúban is küzdött. Vannak még közülünk, akik cselekvő részesei voltak a Ganz-Kandó aranykorszaknak. A legtöbben a ránk kényszeríttet szovjet rendszerben éltünk, alkotunk. Most tétován botladozva, de végre függetlenül járjuk az utat, azt, amelyet 2096-ban történelemnek fognak hívni.

 

Az utóbbi száz év a feltalálás évszázada volt. A találmányok sokasága átalakította a technikát, de új művészi ágakat is teremtett. A találmányok adták a legnagyobb hatást ahhoz, hogy a termelői társadalomból a tudományos társadalom felé menjen az emberiség, melyben a meghatározó tulajdonforma a szabadalom és a szerzői jog védte szellemi tulajdon lesz.

 

A nagy ünnepre lelkiekben is készül az ember. E készülődés növelje bennünk a haza és az embertársaink iránti szeretetet. Erre most nagy szükség van.

A polgári rend visszaállítása a magántulajdonon alapuló vállalkozások újraindulása és megerősödése révén lehetséges. Ez a folyamat együtt jár a közérdek és a közjó háttérbe szorításával az önzés és a magánérdek felülkerekedésével. A helyzetünket tovább nehezíti, hogy az államcsőd fenyegetésében a hatalom az előző idők szociális rendszerét kénytelen lebontani.

 

Most olyan időket élünk, melyben szeretet nélkül tömeges szegénység, gyűlölködés, zűrzavar és háborúskodás lesz. Hazaszeretet nélkül pedig Magyarország elvész!

 

A szeretet megnyilvánulása az is, amit manapság környezetvédelemnek neveznek. Kevés olyan vállalkozóval találkoztam, aki először a környezetvédelem szempontjait vagy embertársai érdekeit mérlegelte akkor, amikor egy új termék gyártása felől döntött. Feltaláló szintetizálta az ólomtetraetilt, majd valaki elhatározta, hogy a benzinbe keveri és az üzlet elindult...

A feltaláló a jövő termékeinek és eljárásainak alapjait alkotja meg, és azok fogják biztosítani unokáink anyagi javait. Száz év múlva zöldellni fognak a fák, tiszta lesz a víz, a levegő? Lesz egészséges élettere a gilisztának, az ugrándozó mókusnak és a játszadozó gyermekeknek? Ha csupán a magánérdekű haszonszerzés vezérel bennünket, a jövő termékei között szép számmal akadnak majd az embert és környezetét károsítóak.

 

Ha viszont a találmányok környezetbarátok lesznek, az emberiség elviselhető jövője biztosított, ellenkező esetben a Földet és magunkat tovább pusztítjuk.

 

A leghatékonyabb környezetvédelem a feltaláló és a vállalkozó erkölcsi felelőssége. A virágok, a fák, a madarak, házunk tája, szomszédaink, Hazánk és embertársaink szeretete éleszti fel és növeli bennünk ezt az erkölcsi felelősséget.

 

Az ünnepre vendégeket hívunk, vásárolunk, sütünk-főzünk. A magyar szabadalom századik születésnapjának megünneplésére szolgáló alkalom a GENIUS '96 rendezvénysorozat. Ahol a vendég az utca embere lesz, az újdonságok majdani vásárlója, és a vállalkozó, a befektető, a találmányok megvalósítója, meg a szabadalmi ügyvivő és szabadalmi hivatalnok, a jogvédelem megszervezője és biztosítója. A vendéglátók pedig a feltalálók és az újdonságokkal rendelkező cégek, intézmények. Velünk együtt ünnepel majd a világ. Jelen lesz a Szellemi Tulajdon Világszervezete, a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége, szomszédaink és más országok feltalálói, cégei, számos külföldi szabadalmi hivatal.

 

Az ünnepi bevásárlás, hát még egy világrendezvény előkészítése, sok pénzt igényel. Szegények vagyunk, de mégis méltó, fényes és emlékezetes lesz a GENIUS '96, mert van "sütnivalónk"!

 

A nagy ünnepre új ruhát varratunk és ajándékról gondoskodunk.

A centenárium évében életbe lép az új szabadalmi törvény. Ez jól tükrözi a szellemi tulajdon világában bekövetkezett jogfejlődést, de megőrzi hagyományainkat is. Egyformán védi az alkotó embert, a szabadalmast és a társadalom érdekeit. A jogalkotók kiváló munkájukért minden elismerést megérdemelnek. Az ünneplőruhánk - az új szabadalmi törvény - tehát készen van, szép, és jól illik alakunkra.

Az ünnep ajándék nélkül üres lesz.

Mily boldogság a családi otthon melegében a fényes karácsonyfa alatt kíváncsian bontogatni a csomagocskát! A legszebb ajándék nem a vásárolt, hanem ami az alkalomra készült. Mily boldogság volt angyalkát rajzolni a mamának, titkon sálat kötni a kedvesnek, rongybabát fabrikálni gyermekünknek.

 

Tudom, sokan vannak, akik a szabadalmunk centenáriumára is így készülnek. Ők alkotásukat a GENIUS '96 Kiállításra ajándékként hozzák. Hát a te ajándékod, kedves barátom, ott lesz-e?