Bogsch Árpád nyugalomba vonult

Az ENSZ - Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) közgyűlésén, amelyre 1997. szeptember 22. és október 1. között került sor Genfben, Bogsch Árpád nem jelöltette magát főigazgatónak, nyugalomba vonult.

A WIPO Közgyűlése egyhangúan főigazgatóvá választotta a szudáni állampolgárságú Kamil Idris urat, aki 1994 óta a WIPO egyik főigazgató-helyettesi tisztségét tölti be.

A választást követően a delegációk, elsők között Magyarország, felszólalásukban gratuláltak az új főigazgatónak, és méltatták Bogsch Árpád kimagasló érdemeit az iparjogvédelem és a szerzői jog nemzetközi oltalmi rendszereinek létrehozásában, a WIPO megszervezésében és negyedszázados hatékony működtetésében.

A közgyűlésen Bendzsel Miklóst, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét a védjegyek nemzetközi lajstromozására több mint 100 éve létrejött Madridi Unió egyik elnökhelyettesévé és a WIPO Iparjogvédelmi Információs Állandó Bizottság (PCIPI) elnökévé választották meg.

Egyesületünk levélben köszöntötte Bogsch Árpád urat. Most a PATENT nyilvánossága előtt ismételten kifejezésre juttatjuk véleményünket, hogy Bogsch Árpád korunk legnagyobb magyarja. Aki mint a legmagasabb nemzetközi hivatalt ellátó honfitársunk, úgy szolgálta az egész emberiség haladásának ügyét, hogy közben Magyarország érdekeit állandóan szem előtt tartotta és védte. Nagy mértékben neki köszönhető, hogy az elmúlt rendszerben a szovjet befolyás alatt álló országok közül csak nálunk maradtak csorbítatlanul érvényben a szellemi tulajdonjogok. Kívánunk Bogsch Árpádnak jó egészséget, sok örömöt.