AZ ELSŐ MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA

 

2009. június 13.

 

 

Több országban már hosszú évtizedek óta megünnepelik a saját feltalálóik napját. A Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 2008. évi Közgyűlése közfelkiáltással elhatározta, hogy a „Magyar Feltalálók Napja” június 13-án legyen.

Azért esett e napra a választás, mert 1941. június 13-án jelentette be Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel díjas tudós, „Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására” című találmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 133 789. számon 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el e létfontos vitaminnak a gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén.

Szent-Györgyi Albert életéről és munkásságáról > > > itt olvashat.

Beszámoló

 

A „Magyar Feltalálók Napja” első közös megünneplését 2009. június 13-án rendezünk meg Budapesten.

 

A közös megemlékezés az elhunyt Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunkról, József Ferenc főherceg egykori elnökünkről és az elhunyt magyar feltalálókról és a hálaadás szent kötelezettség. Erre alkalom volt istentisztelet keretében, 2009. június 12-én pénteken, 18 órai kezdettel a Regnum Marianum Plébániatemplomban (Budapest, XIV. Zoborhegy tér 18.).
A római katolikus szentmisét Dr. Hajnal György Kanonok-plébános mutatta be, amelyen több mint ötven feltaláló is megjelent.

 

Szent-Györgyi Albert imájával kértük az Isten segítségét:

 

 

Szent-Györgyi Albert: Fohász

 

Uram! Ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak,

Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,

Képessé tettél, hogy megértsük művedet,

Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget.

 

Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,

Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit készítjük,

Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,

Míg azok ellenünk nem fordulnak és elpusztítanak minket, és gyermekeinket.

 

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,

Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,

A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.

 Ámen

 

 

A szertartás végén dr. Vedres András MAFE főtitkár az alábbi beszédet intézte a megjelentekhez:

 

 

Főtisztelendő dr. Hajnal György kanonok-plébános atya, kedves feltaláló testvéreim!

 

Szimbolikus hely ez a Plébánia templom számunkra. Az első Regnum Marianum templomot Budapesten a Városliget sarkánál Rákosi Mátyás 1951-ben leromboltatta. Hasonlóan járt el a magyar feltalálók szervezetével is, melynek akkori elnökét, dr. vitéz József Ferenc főherceget hontalanná tették.

 

Az isteni igazságtétel soha sem maradhat el, 1989-ben Hajnal György atya elkezdte itt felépíteni a lerontott templomot, és mi pedig újra szervezni a magyar feltalálókat.

 

Igen, mint ez a katolikus közösség itten, a Magyar Feltalálók Egyesülete is húsz esztendővel ezelőtt alakult meg.

 

A MAFE a hazai feltalálók céhe kívánt lenni. Védve a feltalálók érdekeit, növelve alkotásaik színvonalát és elősegítve a találmányok hasznosulását. Mindezért úgy igyekszünk szolgálni, mint a történelmi időkben egy magyar céh. Ezért aztán védőszentet választottunk, égi patrónusunk Szent Jeromos, mint megannyi technikai-tudományos szervezetnek egykoron.

 

Felszentelt zászlónk is van, hasonlít a Rákóczi-kor harci zászlóira. Talán azért, mert úgy gondoltuk, hogy e zászlóval harcba kell szállnunk a közöny, a maradiság ellen egy jobb világért.

 

A zászlónkat és az egyesületi ikont, amely Latorcai Aranka alkotása, Ladocsi Gáspár püspök atya tíz évvel ezelőtt felszentelte. Azóta, sok nehézség között is folytonosan érezzük, „Ha Isten velünk, ki ellenünk!”

 

Jelszavunk, ami a zászlónkon is díszlik: „Alkotás – szeretet”.
Meggyőződésem, hogy Szentlélek sugallta szavak ezek. Ha a szeretet vezérel minket a feltalálói munkánk során, akkor soha sem találunk fel olyat, ami bármikor bárkinek ártana. Akkor Urunk, mennyei Atyánk „társaid leszünk az alkotásban és megszépítjük a Te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen”.

 

Isten áldd meg a magyar feltalálót!

 

 

 

 

 

További programok:

 

Megkoszorúztuk a MAFE emléktábláját, melyet újraalakulásunk helyszínén helyeztünk el  (Budapest, X. Gyömrői út 19-21, - Richter Gedeon Nyrt. főépületének utcai falán) és megemlékeztünk az utóbbi évtizedben elhunyt tagjainkról  2009. június 13-án szombaton, 12 órakor.
 

 

A Szent-Györgyi Albert emlékülésen valamint díszünnepségen több száz magyar feltaláló jelent meg, az ország műszaki alkotógárdájának színe-java. Megtisztelte a rendezvényünket Horváth János a magyar Országgyűlés korelnöke (FIDESZ), és számos szakmai társszervezet vezetője. A kormányzat, az illetékes álalmi szervek részéről azonban nem jelent meg senki sem.

 

  

 

A „Magyar Feltalálók Napja” alkalmából Orbán Viktor egy lelkesítő üzenetet küldött, melyben hangsúlyozta, hogy „Minél nagyobb a szellemi kincs, amelyet egy nemzet felhalmoz, annál tágabb a határ, mely az országot körülveszi …….A soron következő polgári kormány számít az Önök tudására, hiszen közös jövőnk csak Önökkel, az Önök munkájával, kreativitásával képzelhető el.”  Az üzenet teljes szövege > > > itt letölthető.

 

A díszünnepségen Géniusz díjat adtak át a hazai műszaki alkotó tevékenység előmozdításáért az elmúlt évtizedben kifejtett tevékenységükért Nagy Ferenc, Vékás Gusztáv és Tárkányi Szűcs Attila uraknak.

 

A „Magyar Feltalálók Napja” alkalmából Dr. Vedres András a feltalálók világszövetségének (IFIA)  elnöke felavatta a „Feltalálók Nemzetközi Lovagrendje” 14 magyar tagját valamint Khaled Nashwan jemeni származású hazánkban praktizáló és feltaláló sebészorvost, aki a Lovagrend jemeni káptalanjának tisztje lett. Az avatásokon megtisztelt bennünket Katar és Jemen nagykövete, valamint Egyiptom konzulja. A magyar lovagok közül tiszti fokozatot kapott Szántay Csaba akadémikus és Szöllősy János a MAFE főtitkár-helyettese.

 

 

Nemzetközi Feltaláló Lovagrend (International Order of Merit of the Inventors)

Magyar Káptalan (2009. június 13.)

 Officer (tiszt) 

 1. Szántay Csaba dr.
 2. Szöllősy János

 Knight (lovag) 

 1. Boros Béla
 2. Csizmadia Lajos
 3. Földes Gábor
 4. Garab Győző dr.
 5. Gágyor János
 6. Hidvégi Valéria
 7. Kuthi Zoltán
 8. Maruzsi László
 9. Nádas Béla dr.
 10. Raisz Iván dr.
 11. Szántay Judit
 12. Szunai Miklós dr.

  

A magyar lovagok

Yemeni Káptalan (2009. június 13.)

 Officer (tiszt)

 Khaled Nashwan dr.

 

Khaled Nashwan és Jemen valamint Katar nagykövete és munkatársaik

 

 

Ünnepi műsor

15:00 – 15:05              Szántay Csaba: Köszöntő

15:05 – 15:10              Orbán Viktor: Üzenet a feltalálóknak

15:10 – 15:30              A Nemzetközi Feltaláló Lovagrend magyar tagjainak avatása

15:30 – 16:00              Szünet

16:00 – 16:20              Nagy Ferenc: Szent-Györgyi Albert géniusza és üzenete

16:20 – 16:50              Penke Botond: Szent-Györgyi Albert találmányai

16:50 – 17:10              Üzenet a mának (képzelt videobeszélgetés Szent-Györgyivel)

17:10 – 17:30              Vékás Gusztáv: A szellemi tulajdonjogok

17:30 – 18:00              Bonta Zoltán: „A Szellem Tulajdona” Bogsch Árpád portréfilm

18:00 – 18:45              A MAFE múltja és jelene – videofilm bemutatók

18:45 – 19:00              Vedres András: A jövőnk, zárszavak

Ez a rendezvény a nyitánya volt a MAFE húszéves jubileuma megünneplésének. A folytatás a GÉNIUSZ EURÓPA nemzetközi találmányi kiállításon lesz, szeptember 9-13. között a Budapesti Nemzetközi Vásárvárosba.

 

Az előadóink

1.      Dr. Szántay Csaba, akadémikus, professzor, Állami és Széchenyi díjas; Szakterülete a szerves kémia (alkaloid kémia) a MAFE elnöke

2.      Dr. Penke Botond, akadémikus, professzor, Széchenyi díjas; Szakterülete a gyógyszerkémia (biológiailag aktív peptidek szintézise, neurodegeneráció és az Alzheimer-kór kutatása).

 

 

3.      Dr. Nagy Ferenc, az első Magyar Tudóslexikon főszerkesztője, a Magyar Nobel-díjasok múzeumának társalapítója, a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány elnöke, Bolyai-díjas ünnepmérnök

 

 

4.      Dr. Vékás Gusztáv, jogász, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztkeresztjével kitüntetve; szakterülete a szellemi tulajdonjogok védelme; a Magyar Szabadalmi Hivatal korábbi elnökhelyettese, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács elnöke

5.      Bonta Zoltán, videográfus, a Keleti Filmtársaság alapítója, képzőművészeti, orientaliszikai és innovációs portréfilmek rendezője.

6.      Dr. Vedres András, kémikus kandidátus; a MAFE főtitkára, a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének – IFIA elnöke

 

"Nekünk magyaroknak az a legfőbb bajunk a világban, hogy rólunk mást alig tudnak, mint hogy militaristák vagyunk és hogy itt terem a csikós, a csárda, a betyár és a gulyás. Ezen nincs sok tisztelni vagy megbecsülni való...” - írta Szent-Györgyi Albert nyílt levelében több mint fél évszázada, és azt tartotta kívánatosnak, ha minden erőnket az „alkotó, építő munkára fordítjuk és a kultúra terén próbálunk erősek lenni."

Videofelvételek itt letölthetőek lesznek.