Beszámoló

Hazánknak az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozása megünneplésére a Magyar Feltalálók Egyesülete a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásával egy rendezvénysorozatot szervezett, melyen a MAFE tagjai a feltalálásban érdekelt szervezetek számos vezetője, politikusok és a média képviselői vettek részt (kb. 3-400 fő).

Ezt az ünnepi rendezvénysorozatot december 18-án szerdán 10 és 18 óra között tartottuk meg. Helyszíne: Budapest, Öko-lakópark, II. kerület Budakeszi út 77. szám volt.

  1. Új korszak kezdődik - elnöki megnyitó (Dr. Vékás Gusztáv)

  2. Winkler Istvánné (GKM): A szabályozók változásáról

  3. Dr. Ficsor Mihály (MSZH): Az Európai Szabadalmi Egyezményhez történt csatlakozásunk

  4. Lantos Mihály (Danubia): A csatlakozás várható hatásai

MAFE Közgyűlése

Dr. Szántay Csaba elnök a Magyar Feltalálók Egyesületének 2002. évi rendes közgyűlését 2002. december 18-án 14 órakor nyitotta meg az Öko-lakópark kupolacsarnokában (Budapest, II. Budakeszi út 77. szám).

A Közgyűlésen az alábbi napirend szerint végezte munkáját.

 Napirend

1.    Az Elnökség beszámolója a végzett munkáról (a közhasznúsági jelentés), és a munkaterv valamint a költségvetési javaslat beterjesztése a következő évre

2.    Vita

3.    Szavazás a beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a munkaterv és a költségvetés felett

A Közgyűlés a beszámolót és a munkatervet a költségvetéssel ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta

4.    Tisztújítás, az Elnök és az Elnökség megválasztása

A Közgyűlés egy háromtagú bizottságot (Dr. Nádas Béla elnök, dr. Gyarmathyné Nemes Erzsébet és Sipos Balázs)  választott az Elnök személyének kijelölésére. A bizottság dr. Szántay Csaba akadémikust jelölte ismét elnöknek. 

A Közgyűlés dr. Szántay Csaba akadémikust a MAFE elnökének egyhangúlag  megválasztotta.

Dr. Szántay Csaba elnök ezután beterjesztette javaslatát az Elnökség tagjaira.

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyenkénti szavazással megválasztotta a MAFE elnökségét az alábbiak szerint:

Alelnökök: Szunai Miklós, dr. Zoltán István

Főtitkár: dr. Vedres András

Főtitkárhelyettes: Gágyor János

Titkárok: Csizmadia Lajos, Kuthi Zoltán, dr. Raisz Iván, Szöllősy János

Számvizsgáló bizottság: dr. Boczán János, Nagy László, Wilheim László

Etikai Bizottság: Ablonczy Dániel, Gál György, Osbáth Sándor