Közgyűlés 2008.

Magyar Feltalálók Egyesülete

Napirend

A MAFE 2008. évi Közgyűlését dr. Szántay Csaba elnök 2009. január 22-én 10 órára összehívta. Helyszín: Budapest, Hotel Arena, volt nevén Stadion Szálloda, Atlanta terem (Budapest XIV. Ifjúság útja 1-3) megközelíthetőség: Stadionok M2 metrómegálló mellett. 

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály szerinti második kitűzés: ugyanakkor 10:30 órára, ugyanott.

 

Napirend:

10:00 óra        Elnöki megnyitó

                         A MAFE tagok által külföldön elnyert díjak átadása

10:30 óra       Beszámoló a 2008. évi munkáról (Közhasznúsági jelentés) és vita

                        Tervek a 2009. évre:

 • Magyar Feltalálók Napja

 • MAFE Jubileumi ünnepségek

 • GÉNIUSZ - EURÓPA megrendezése

 • Számítástechnikai Innovációs központ

 • Költségvetés

                        Egyebek

 • Ablonczi Dániel felmentése

 • Új vezetőségi tag megválasztása

                                  Zárszó

Az „Év találmánya és feltalálója 2008"

 

A Magyar Feltalálók Egyesülete az elmúlt évben tizenegy külföldi nemzetközi innovációs kiállításon több mint 70 témát mutatott be az NKTH anyagi támogatásával. > > > továbbiak a szereplésről itt

Az „Év feltalálója” díjat az nyerheti el, aki külföldön rendezett találmányi bemutatókon a legsikeresebb magyar résztvevő. Aranyérem és különdíj 5, ezüstérem 3 és bronzérem 1 pontot ér, megszerzett pontokat összesítik.

Az „Év találmánya és feltalálója 2008 címet „Metanol előállítás kommunális hulladékból” című találmánnyal Raisz Iván és Barta István alkotó páros nyerte el.

 Az első húsz helyezett a következő volt: 

Helyezés

Név és találmány

Pontok

1.

RAISZ Iván dr. és BARTA István dr.: Metanol szintézis kommunális hulladékból

24

2.

NÁDAS Béla dr: Forgó dugattyús mechanizmus

23

3.

PINTÉR István dr.: Kemény bevonat fémekre

22

4.

SUBERT István: Talaj-tömörségvizsgáló

16

5.

VÁRI Éva és társai: Rámpa lépcsőkre

15

6.

FARKAS Tibor, GASPARICS Antal és SZÖLLŐSY János: Elektroszmog jelző - FluxAve

14

7.

FARKAS, Tibor, GASPARICS Antal, és SZÖLLŐSY János: Mágneses anyagvizsgálat – FluxMap

10

8-10.

KUTHI, Zoltán: Elektronikus tanksapka

9

8-10.

BARICZ, István: Szellőző cipő

9

8-10.

PIMPER, István: Diagnosztikai 3D képalkotás

9

11.

HORVÁTH, István: Olaj eltávolítás vizekről

8

12-13.

HIDVÉGI  Valéria: Mágneses puzle

7

12-13.

MILÁNKOVITS  Márton dr: HIV fertőzést megelőző gyógyszer kompozíció

7

14-17.

CSORDÁSNÉ ANDA Éva: Univerzális számológép gyermekeknek

6

14-17.

KERTÉSZ András: Nagysebességű malom

6

14-17.

MIKOLA Andor: Mobil ártalmas-hulladék feldolgozó 

6

14-17.

GARAB Győző dr és POMOZI István dr: Differenciál polarizációs mikroszkóp -

6

18-20.

MARUZSI László: Leshelyzetjelző

5

18-20.

NASHWAN Khaled dr: Érszűkület kezelés hanghullámokkal

5

18-20.

PAPP György és társai: Textilfertőtlenítő mosási segédanyag

5

 

Határozatok

1.) A Közgyűlés a beszámolót benne a Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogatta.

2.) Magyar Feltalálók Napja kiválasztása:

Több országban már hosszú évtizedek óta megünnepelik a feltalálók napját. A Közgyűlés közfelkiáltással elhatározta, hogy a „Magyar Feltalálók Napja” június 13-án legyen. Azért esett e napra a választás, mert 1941. június 13-án jelentette be dr. Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel díjas tudós, „Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására” című találmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 133 789. számon 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el ennek a létfontos vitaminnak a gyógyszeré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén. > > > háttér-információ

A „Magyar Feltalálók Napja” első megünneplése 2009. június 13-án Budapesten lesz, melynek keretében a Magyar Feltalálók Egyesülete Szent-Györgyi Albert emlékülést rendez, és sor kerül a Szent-Györgyi Albert Táplálkozástudományi Klinikai Intézet és Rehabilitációs Központ alapkőletételére.

3.) MAFE Jubileum megünneplésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

A MAFE Jubileum megünneplése legyen 2009. június 13-án szombaton, a "Magyar Feltalálók Napján". A tervezett program:

 • Emléktáblánk megkoszorúzása

 • Szent-Györgyi Albert és MAFE emlékülés

 • Hálaadó istentisztelet és a Feltalálók Nemzetközi Lovagrendje magyar tagjainak avatása

 • Díszvacsora

4.) GÉNIUSZ - EURÓPA megrendezéséről és a külföldi találmányi bemutatókon való szereplésről az alábbi döntés született:

A Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (IFIA), amely 86 ország innovációs szervezeteit tömöríti,  elhatározta, hogy a világgazdasági válság ellen kampányt folytat. Ennek egyik eszköze ébren tartani a feltalálók és az alkotó művészek aktivitását nemzetközi innovációs események láncolatának megrendezésével.

Éppen ezért a Magyar Feltalálók Egyesülete  a feltalálók világszervezetével (IFIA) a  közösen megrendezi a Budapesti Vásárközpontban 2009. szeptember 9-13. között GÉNIUSZ – EURÓPA nemzetközi innovációs kiállítást, amely a kreativitás egyik nagy fesztiválja legyen ebben az évben. Szerepeljenek azon találmányok, formaoltalommal bíró iparművészeti alkotások, egyetemisták diplomamunkái és iskolások alkotásai 20-30 országból. A 113. Budapesti Vásárhoz kapcsolódjon a kiállítás, melyet konferencia is kísérjen a tudomány, a kreativitás és az innováció tárgykörben. A kiállításon szereplők díjmentes standot kapjanak a rendezőségtől, hogy az anyagiak ne akadályozzák az alkotások bemutatását. > > > GÉNIUSZ tájékoztató

E rendezvény csatlakozzon az Európai Unió által meghirdetett „Kreativitás és Innováció Európai Éve” eseménysorozathoz.  > > > háttér-információ.
A MAFE kiemelten vegyen részt az IFIA minden olyan hivatalos kiállításán, amely része a „Kreativitás és Innováció Európai Éve” eseménysorozatnak. > > > lista itt

5.) Számítástechnikai Innovációs Központ (CIC) kibővítéséről az alábbit határozta a Közgyűlés:

Az első év sikerei indokolják, hogy Budapesten kívül, további egyetemek mellett is szervezni kell számítástechnikai innovációs tanfolyamokat az első Központ mintájára, melyek működéséhez egyedi támogatást kell kérni a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Elnökétől.

6.) Költségvetés:

A Közgyűlés a beterjesztett költségvetést egyhangúlag elfogadta

7.) Vezetőségi tag megválasztása

Miután négy éve Ablonczi Dániel nem vett részt a közös munkában, a Közgyűlés felmentette a vezetőségi tagság alól és helyére Subert István feltalálót választotta meg.

Közhasznúsági jelentés > > > itt.