Hírek 2023
Közzététel: 2023. 12. 18.

Lemondott a MAFE újraválasztott elnöke

Ezúton tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Magyar Feltalálók Egyesülete elnökének mandátuma 2022. évben lejárt, ezért a 2022. évi Közgyűlésen, ami 2023. november 27-én volt megtartva, elnökválasztás történt. Azon ismét elnöknek jelölték Dr. Zoltán Istvánt, aki a jelölést elfogadta, majd egyhangúan újra megválasztották elnöknek. 

Dr. Zoltán István 8 napig viselte e tisztet, mert, 2023. december 6-án az elnökségről lemondott.

A MAFE elnöki teendőit 2023. december 7-dikétől Szöllősy János alelnök vette át. Az új elnök megválasztása a 2023. évi Közgyűlésen történik.

A lemondó levelet és a lemondással kapcsolatos elnökségi állásfoglalást mellékeltük.

Közzététel: 2023. 11. 28.

A MAFE 2023. november 27-én tartotta meg a 2022. évi Közgyűlését.

Az esemény előtt Dr. Zoltán István előadást tartott „A magújuló energiaforrások és az energiatárolás kérdései” címmel.

A Közgyűlés elfogadta a 2022. évi beszámolót és a 2023. évi munkatervet, majd elhatározta, hogy Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel díjas feltalálóknak gratuláló levelet küld.

Ezután a Közgyűlés módosította az Alapszabályt.

Miután az Elnökség mandátuma lejárt, a Közgyűlés megválasztotta az új Elnökséget:

Dr. Zoltán István elnök, Dr. Vedres András főtitkár, Szöllősy János alelnök, Maruzsi László titkár, Kuthi Zoltán ellenőrző bizottsági elnök, Gál György ellenőrző bizottsági tag és Dr. Nádas Béla ellenőrző bizottsági tag személyében.

Részletes tudósítás itt.

 

Közzététel: 2023. 11. 17.

 

A Magyar Feltalálók Egyesületének 2022. évi Közgyűlése

 

A MAFE Elnöke, Dr. Zoltán István az Alapszabály 5.1 § alapján a 2023. évi Közgyűlést 2023. november 27-én 14 órai kezdettel összehívta, a helyszín: Budapest, Anker köz 1-3; az Anker-palotában, a „Katedra” nyelviskola „Dupla szekció terme”.

Az Alapszabály 5.2 § alapján határozatképtelenség esetén a második kitűzés 2023. november 27-én 15 óra, ugyanott, amikor a jelenlévők számára tekintet nélkül a Közgyűlés határozatképes.

 

Napirend Javaslat:

  1. Beszámoló és vita
  2. Tervek a 2023. évre és vita
  3. Magyar származású új Nobel díjas feltalálók üdvözlése
  4. Alapszabály módosítás
  5. Vezetőség választás

 

Megjegyzés:

A második kitűzés előtt Dr. Zoltán István: „A megújuló energiaforrás és az energiatárolás kérdései” címmel előadást tart, amit vita követ. Ha nem lesz második kitűzés akkor erre a programra a Közgyűlés berekesztése után kerül sor.

Vedres András dr. Főtitkár 
Közzététel: 2023. 10. 20.

 

Vajai László Géniusz éremmel díjazott (2006) feltaláló elhunyt.

Temetése 2023. október 27-én 11:45 órakor lesz Kecskeméten (Béke fasor 71a).

 

Vajai László műszaki alkotótevékenysége jelentős volt:

  • 1994-től haláláig nyolc találmányt és nyolc ipari mintával védett tárgyat alkotott.

  • Egyéb művei 13 önkéntes műnyilvántartásban maradtak az utókorra.

  • Üzleti tevékenységére 7 védjegyoltalmat jegyeztetett be.

A Magyar Feltalálók Egyesülete példa értékűnek nyilvánítja Vajai László alkotói munkásságát, különösen azért, hogy:

  • A szellemi tulajdon több ágának védelmi formáit alkalmazta eredményeinek nyilvánosságra kerüléséhez és azok jogvédelmére.

Ez okból a MAFE néhai Vajai László számára a „Posztumusz Feltaláló Életműdíj” kitüntetést adományozza,

amelynek a temetésén az örököseinek történik az átadása.

 

Közzététel: 2023. 10. 20.

Béres Ilona temetése november 3-án 14 órakor lesz Szentendrén a temető búcsúztatójában (Szentendre, Sztravodai út 47.)  A Magyar Feltalálók Egyesületének tagjai az egyleti zászlóval tisztelegnek Béres Ilona hamvainál. 

Hamvait később a Balaton vizébe helyezik szűk családi körben.

Közzététel: 2023. 10. 05.

2022. évi 1%-kos jövedelemadó felajánlások összege, amelyet tagjainktól kaptunk - 131 863 Ft  - megérkezett bankszámlánkra, köszönjük!

Közzététel: 2023. 08. 11.

Béres Ilona, aki a Magyar Feltalálók Egyesületének megalakulása óta (1989) folyamatosan intézte az egylet anyagi ügyeit:

augusztus 10-én 10 órakor eltávozott e világból.

Tudom, hogy Ilike ott is azt teszi mint eddig: értünk fáradozik.

Most itt, és majd odaát is, ha megint találkozunk, megköszönöm Béres Ilonának a szerető tevékenységét!

Vedres András dr. főtitkár

(Temetéséről majd hírt adunk.)

Közzététel: 2023. 06. 22.

Az  Egységes Szabadalom hazai igénybevételére a jelen magyar politikai helyzetben nem lesz lehetőség, mert az Alkotmánybíróság az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó szerződést Alaptörvény sértőnek minősítette.  Mindezekről bővebbet majd a "PATENT" hírlevelünk új (2023. évi) számában közlünk.

 

Közzététel: 2023. 06. 14.

Köszöntjük az Egységes Szabadalmat (Unitary Patent; UP) az elindulása (2023. június 1.)  alkalmából!

"Az Egységes Szabadalom és annak előnyei"

 

Közzététel: 2023. 06. 08.

2023. június elsején 17 EU országban elindult az egyszerű és olcsó Egységes Szabadalom (Unitary Patent; UP)
A
15. Magyar Feltaláló Nap megünneplésén   üdvözöltük ezt a nagy lehetőséget (az számunkra még nincs nyitva, mert vezéreink nem ratifikáltak).

Közzététel: 2023. 06. 04.

Meghívó

Szeretettel várjuk a feltalálóinkat és hozzátartozóikat valamint a magyar feltalálók barátait a 15. Magyar Feltaláló Nap megünneplésére 2023. június 13-án kedden 15-17 óra között a GURI Serházba, 1073 Budapest, Erzsébet körút 26. szám alatt. Előadásra kerül: A Magyar Feltalálók Egyesülete elődeinek története és működésük tanulságai ”, majd mindenkit megvendégelünk egy pohár sörkülönlegességgel.

GURI Serház Körút megközelítése: 6-os villamossal a Wesselényi utca megállóig, vagy gyalog a Blahától 3 percre az Oktogon felé.

Közzététel: 2023. 05. 20.

Új elnök vette át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) vezetését. Farkas Szabolcs 2023. május 1-jétől tölti be a tisztséget.

Farkas Szabolcs kinevezéséhez gratulálunk!

Hét évvel ezelőtt Farkas Szabolcs bebizonyította, hogy kiválóan alkalmas a magyar szabadalmi hatóság vezetésére.
Dr. Bendzsel Miklóst, aki 1997-tõl elnöke volt a magyar szabadalmi hatóságnak, 2016. július elsejétől nyugalomba helyezték. Ezt követően a jogvédelmi szakmai munkát meghatározó és nemzetközi szinten is elismert jogi szaktekintély, dr. Ficsor Mihály, a Hivatal Jogi Elnökhelyettese felmondott. Az SZTNH vezetése  megcsonkult. 

Fél éven át senkit sem neveztek ki a nyugdíjazott Bendzsel Miklós helyett a Hivatal élére. A jogi elnökhelyettesi beosztás hat hónapja szintén betöltetlen volt. A magyar szabadalmi hatóságot fél éven át az egyetlen megmaradt elnökhelyettes, Farkas Szabolcs vezette. Az SZTNH az egyik leghosszabb múlttal rendelkező magyar kormányhivatal, 1895 óta folyamatosan, minden időben kinevezett vezetővel az élén, intézte a kül- és belföldi eredetű szabadalmak hazai ügyeit. Megállapítható, Farkas Szabolcs 2016-2017-ben mint az SZTNH egyetlen magas szintű vezetője hatalmas, eredményes munkát végzett. Ezért a teljesítményéért a MAFE 2017. április 4-én köszönetét fejezte ki Farkas Szabolcsnak.

Mai üzenetünk: Az igazságnak győznie kell, így végül mindenki a megérdemelt helyére kerül!

Közzététel: 2023. 01. 19.

A mai nap elhunyt Mécs Imre feltaláló, villamosmérnök, szabadságharcos, akit 1956-ban  halálra ítéltek, majd Kodály Zoltán közbenjárására nem végezték ki, hanem büntetését életfogytiglani fegyházra változtatták, majd az általános amnesztia keretében 1963-ban szabadult. Villamosmérnökként dolgozhatott, és 1966-ban  rendőri felügyelete alatt alkotta meg első találmányát, amely messze megelőzte korát. 1979-ig további 10 elektrotechnikai megoldást talált fel, melyek mindegyikére magyar szabadalmat kapott, tehát elutasított találmánya nem volt, ami mutatja Imre zsenialitását.

Mécs Imre tevékenyen részt vett a rendszerváltás előkészítésében, majd 1990-2010 között országgyűlési képviselőként politizált.

Mécs Imre feltaláló a Magyar Feltalálók Egyesületének jótevője volt. Neki köszönhető a MAFE által Budapesten kétévenként rendezett Nemzetközi GENIUS Találmányi kiállítások 1996 és 2010 közötti állami támogatásainak kijárása.

Örök dicsőség legyen Mécs Imre magyar feltalálónak! Emlékére itt mutatjuk találmányainak jegyzékét:

 Oltalom  Lajstromszám  Bejelentő  Cím  Bejelentés
SZABADALOM 179541 Mécs Imre Univerzális adatgenerátor uniformizált jelsorozatok előállítására  1979.12.29
SZABADALOM 175402 Óra-Műszer Ipari K.Szöv. Kapcsolási elrendezés impedancia mérésére  1978.11.15
SZABADALOM 174203 Mécs Imre Kapcsolásielrendezés uniformizált jelsorozatok előállítására  1976.09.30
SZABADALOM 172739 GANZ Kapcsolók és Készülékek Gy. Önkompenzált időzítő áramkör  1976.08.27
SZABADALOM 173058 Kiss B.; Mécs Imre; Faltusz S. Kapcsolási elrendezés gyakoriság hosszúidejű mérésre  1976.05.19
SZABADALOM 163460 Villamos Berendezés és Készülék M. Kapcsolási elrendezés villamos impulzusoknak  1971.12.23
SZABADALOM 160700 Híradástechnika Szövetkezet Berendezés impulzusok és felsorozatok digitális előállítására  1969.12.06
SZABADALOM 156175 Mécs Imre Eljárás televízió jelsorozatok előállítására  1967.11.15
SZABADALOM 156301 Híradástechnikai KTSZ Eljárás és berendezés televíziós jelsorozatok előállítására  1966.10.11
SZABADALOM 157662 Híradástechnikai Szövetkezet Kapcsolási elrendezés digitális osztásra illetve számlálásra  1966.10.11