Tisztelt Adófizető!

 A Magyar Feltalálók Egyesülete köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.

 

 

A MAFE részére elküldött adó 1% az évek során

Röviden számot adunk itt arról, hogy mire költöttük el az 1%-os adományokat. 1999-ben 72 000 Ft összeget adományoztak, amelyet honlapunk frissítéséhez használtunk fel. 2000-ben 62 551 Ft érkezett, amelyet a virtuális találmányi bemutatónk üzemeltetéséhez használtunk fel. 2001-ben 208 404 Ft volt a jószívű adakozóktól beérkezett támogatás. Ezt az összeget másolóberendezéseink felújítására használtuk fel. 2002-ban 187 937 Ft támogatás jött össze tagjaink felajánlásából. Ezt az összeget tehergépkocsink javításához használtuk fel.

2003-ban 366 092 Ft támogatási felajánlás érkezett. Ezt az összeget a távközlési költségeink (posta, telefon, Internet) részbeni fedezésére használtuk fel. 2004-ben 459 030 Ft támogatási felajánlást tettek tagjaink. Ezt az összeget megkaptuk, és az EKO 2005 Innovációs Környezetvédelmi Verseny  rendezési költségeinek részbeni fedezésére használtuk fel.

Tudatjuk, hogy 2005-ben 513 000 Ft támogatási felajánlást tettek tagjaink. Ezt az összeget megkaptuk, és a 2006. évi működési költségeinek részbeni fedezésére használtuk fel.

Tisztelettel kérjük, hogy adója egy százalékával az Egyesületet támogassa, és kérje ezt adózó hozzátartozóitól és ismerőseitől is.

 Itt röviden összefoglaljuk a számunkra történő adományozáshoz előírt teendőket:

 A magánszemély rendelkező nyilatkozata akkora legyen hogy egy szabvány méretű postai levélborítékba elférjen, és arra a következőket írja:

 

Fontos! A rendelkező nyilatkozatra a saját nevét vagy más adatát ne írja rá, mert azon csak a kedvezményezett adószáma vagy technikai száma és esetleg a neve szerepelhet. A borítékra saját nevét, lakcímét, adóazonosító jelét (az adókártyán lévő számát) írja rá, mást ne, és a lezárt borítékot az adóbevallás borítékjában helyezze el. Önadózók esetén a rendelkező nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az a bevallással együtt egy borítékban érkezzen meg az adóhatósághoz!

Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói, társasági elszámolással tesznek eleget, a nyilatkozat(ok)ra, borítékra vonatkozó rendelkezések azonosak az előzőekben ismertetettekkel. Az eltérés az, hogy a lezárt borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan a magánszemélynek saját kezűleg alá kell írnia. A munkáltatók (társaságok) a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A lezárt borítékokat sértetlenül - annak tartalmát nem ismerhetik meg - az adatszolgáltatással egyidejűleg a kísérőjegyzékkel együtt zárt csomagban kötelesek a munkáltatók (társaságok) átadni a saját adóhatóságuknak.

A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, különleges védelmet élvez, abba illetéktelen nem tekinthet be. Ennek következtében a magánszemélyt hátrány nem érheti, semmilyen utólagos zaklatással nem kell számolnia.

Reméljük, hogy az ilyen támogatásunk tovább növekszik, megközelítve az elmúlt évben az adózók által a kóbor kutyák menhelyére szánt összeg egy százalékát, a 700 ezer forintot.

Magyar Feltalálók Egyesülete