„Egyes iparjogvédelmi törvények módosítása” T/2424 sz. törvényjavaslat általános vitájához

Puch László úrnak

Elnök, Magyar Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága

 

Tárgy: T/2424 sz. törvényjavaslat

 

Tisztelt Elnök úr!

 Áttanulmányoztuk a T/2424 számon benyújtott „Egyes iparjogvédelmi törvények módosítása” tárgyú törvényjavaslatot.

Ezúton küldöm meg a Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) véleményét a március 13-án 13 órára kitűzött bizottsági ülésre, amelyen megjelenni nem tudok.

 Véleményünk

 E törvényjavaslat megfelel a MAFE tagság érdekeinek, álláspontunk szerint a törvényre emelése kívánatos.

 Indoklás

 

  1. Rendkívül fontosnak és időszerűnek tartjuk a Magyar Szabadalmi Hivatal státuszára és tevékenységére vonatkozó módosított rendelkezéseket (16§). Álláspontunk szerint a javasolt szabályozás megfelel a szellemi tulajdon társadalmi ragjának. Növeli e „legfiatalabb” tulajdonforma jogbiztonságát. Hozzájárul az MSZH működtetésének anyagi és egyben erkölcsi biztonságához. A MAFE a vonatkozó módosításokat támogatja.
  2. A kényszerengedéllyel kapcsolatos módosítások (1-7§ és 14-15§) lényeges eleme az MSZH beiktatása, mint első fórum, nagyobb mozgásteret ad az érdekelteknek. A többi módosítás is általunk támogatott.
  3. Egyes iparjogvédelmi eljárások elektronikus úton történő intézése fontos, a mai idők írás-gyakorlatának megfelelő törvényi változtatás. Különösen az elsőbbségi időpont elismerése tekintetében visszaadja a „történelmi” lehetőségeket (egykori vasárnapi ügyelet a Hatóságnál az iratok átvételére) és hasonló elbánást biztosít, mint más országok, ahol már lehet elektronikus úton is szabadalmi, védjegy és minta bejelentést tenni. A vonatkozó jogszabály (8, 18, 20, 23 és 25§) módosításokat támogatjuk.
  4. A további módosítások, a védjegyekre vonatkozók (18, 21§), EU-val kapcsolatosak (17§) árujelzőket érintők (22§), eljárásbeli változtatások (9-13, 19§) megfelelőek, azokat is támogatjuk.

 

Budapest, 2007. március 12.

 

Tisztelettel:

 Dr. Vedres András főtitkár