GENIUS 2001 Budapest, Virtual Exhibition

Registry number: E-335 Category: E First publication here: 15. 03. 2001
Part for building to ease constructor's works
The invention
 • The problem to be solved:
  To avoid the needless work, the pollution of the work and the harmful effect for the health
 • Definition:
  We get a lot more better result if we put groove into the brick or the building-part before the post-hardening or the baking what is good to place wires. According to the set goal the accordance of the specimen of the 'part for building to ease constructor's works', is made that the part can be suitable to accommodate tube and/or wire and it has one or more grooves.
 • Presentation:
  There are many different kind of parts, and bricks are used to build houses. The brick-walls themselves are not good to place contractors' cables, electric wires, water pipes or heating wires. To form these places they are done by carving, grinding or milling by hand or machine. The disadvantage of the carving and other works is that it needs a lot of time, it is dusty and costly. The dust pollutes the environment, and its placing burdens the environment. It is a disadvantage that the carving usually can cause bigger break-off, what can make the structure, for example the roof-lining-body, weak. The goal of the use-specimen is to avoid the presently known solvings' faults, and to develop a part what makes the placing of the wires faster, cleaner and less costly.
wpe11.jpg (5326 bytes)
 • Application:
  During the adoption of the part we work depending on the type of the part. We would like to present the placing of the electric-wires with the example of the wall-brick for houses. At the level of boxes and outlets we place bricks with 6 arched-grooves in such a way that the 6 grooves of the bricks get in line with each other. The places of the boxes, the change of direction and the descending branch will be formed in traditional way. Then the protective tube will be placed, we'll fix them and plaster the wall.
 • Advantages:
  less work, less rubble what has to be shipped, health protection, the grooves help to fix the plaster
 • Stage of development:
  one specimen is made
 • Documentation available: patent ducumentation request
The inventor(s)
 • Name(s): MARUZSI László
wpeE.jpg (2273 bytes)
 • Self introduction: Car racer, business man, who goes fast and with open eyes in the world.
The protection
 • Form: Patent pending (Hungary, Germany, Italy, France, Benelux countires, Switzerland and Slovenia)
 • Priority:
 • Countries where it is force:
Business intention: Full-scale European selling
Contact
 • Name: Maruzsi László
 • E-mail: maruzsi@dpg.hu
 • Fax: +36-1-419-3351
 • Phone: +36-1-419-3351
 • Address: H-1158 Budapest, Drégelyvár u. 64.; Hungary
Magyar

Építő elem szakipari munkák megkönnyítéséhez

A találmány:

 • A megoldott probléma:
  A felesleges munka, a munkával járó szennyezés és annak egészségkárosító hatásának elkerülése.
 • Meghatározás:
  A feltalálói lépés alapja az a felismerés, hogy ha a vezetékek elhelyezésére alkalmas hornyot még utószilárdulás, illetve kiégetés előtt helyezzük el az építő elemben, téglában, akkor a korábbiaknál kedvezőbb hatást kaphatunk. A kitűzött célnak megfelelően a használati minta szerinti építőelem szakipari munkák megkönnyítéséhez, oly módon van kialakítva, hogy az építő elem cső és/vagy vezeték befogadására alkalmas egy vagy több hornyot tartalmaz.
  Definition
 • Bemutatás:
  Különféle építő elemek ismeretesek, házépítéshez leggyakrabban téglát alkalmaznak. A téglafalak önmagukban nem alkalmasak szakipari vezetékek, így villanyvezetékek,vízvezetékek vagy fűtési vezetékek elhelyezésére. Ezek helyét gépi vagy kézi véséssel, köszörüléssel vagy marással alakítják ki. A vésés és egyéb megmunkálás hátránya, hogy időigényes, poros és költséges. A por a környezetet szennyezi és a munkát végző egészségét veszélyezteti. A törmelék elszállítása költséges, elhelyezése pedig a környezetet terheli. Hátrányos az is, hogy a vésés a szükségesnél általában nagyobb kitöredezést okoz, amely a szerkezetet például a födém béléstestet gyengítheti. A használati minta célja, az eddig ismert megoldások hibáinak kiküszöbölése, és olyan építő elem kifejlesztése amely felgyorsítja, tisztábbá és takarékosabbá teszi a vezetékek elhelyezését.   
 • Alkalmazás
  Az építő elem alkalmazása során, annak típusától függően járunk el. Példaként a falazó téglával épített lakóházak esetén mutatjuk be a villanyvezeték elhelyezését. A dobozok és a konnektorok magasságában vízszintes, íves 6 hornyú téglákat helyezünk el úgy, hogy a téglák 6 hornyai egy vonalba essenek. A dobozok helyét, az irányváltások helyét és a leszálló ágakat hagyományos úton alakítjuk ki. Ezután ismert módon elhelyezzük a védőcsövet, azokat rögzítjük, a falat pedig vakoljuk.
 • Előnyök:
  kevesebb munka, kevesebb törmelék elszállításáról kell gondoskodni, egészségvédelem, a hornyok a vakolat tartását segítik