GENIUS 2001 Budapest, Virtual Exhibition

Registry number: E-325 Category: E First publication here: 10. 03. 2001
Displacement free fitting of concrete building blocks
The invention
 • The problem to be solved:
  The main aim was to design concrete building blocks that facilitate to build stable structures using small, prefabricated building blocks and a simple, environment friendly technology.
 • Definition:
  The invention is the fitting face shapes of concrete building blocks that hinder the displacement of the building blocks with respect to each other after their assembly.
 • Presentation:
  There are one or two doubly curved shell fitting faces on the building blocks put side by side or one above the other. The curved shell face is recessed on one of the blocks while on the other it is in relief. After the building blocks are put together their doubly curved faces can not slip over each other in any direction.

  The solution that can in the easiest way be constructed and realised is the application of a hyperbolic paraboloid translated shell surface.

  An example for the surface shaping can be seen in Figure 1.

  wpe8.jpg (3642 bytes)

  Figure 1.

   

  In case of building blocks where one of them is introduced into the other there is a spiral or a sloping "thread-like" circular channel provided on the fitting surface of one of the building blocks. By filling the sloping channel with an appropriate material the gaps become optimally filled and "concrete-thread" like joining will be created.

  An example for its use can be seen in Figure 2 and theprodacts in Figure 3.

  wpe7.jpg (5465 bytes)

  Figure 2.

wpe10.jpg (7018 bytes) wpe11.jpg (5821 bytes)

Figure 3.

 • Application:
  These two fitting methods can be used for the structural design of new type building blocks and, to elaborate variable building systems and up-to-date building technologies.

  Its use is recommended to manufacture small dimension building blocks. From these building blocks the smaller structural objects of the civil engineering and the public utilities, as well as fences, footing and walls, etc., can be constructed without concrete casting on the spot.

 • Advantages:
  The invention offers new structural designs; therefore it widens the possibilities to use the prefabrication. New products can this way be added to the assortment of the factories that enable the realisation of an economical, energy saving and environment friendly building activity. It facilitates also to employ economically the unskilled manpower.
 • Stage of development:
  On the basis of the invention the concrete building elements have been developed for the "Kanális" drainage construction system and for the "VBR" (Reinforcing Rod Steel Structure) construction. The production of these building elements is in preparation stage.
 • Documentation available:
  Yes. A description is available that is required to the use of the invention and, the technical and the technological documents on the "Kanális" and "VBR" construction projects are also available.
The inventor(s)
 • Name(s): Géza VAS
wpeF.jpg (2211 bytes)
 • Self introduction:
  The inventor is 48 years old architect engineer and he lives in Budapest.
The protection
 • Form: Patent application has been submitted (registration no.: P 99 04417)
 • Priority: 26 November, 1999
 • Countries where it is force: Hungary
Business intention:
The inventor should like to sell the patent rights and licence of the building blocks developed on the basis of the invention or he is looking for joint manufacturing partners. The inventor offers to design new type building blocks.
Contact
Magyar

Betonelemek elmozdulás-mentes illesztése

A találmány:

 • A megoldott probléma:
  A fő cél olyan betonból készített építő elemek megalkotása volt, amelyek lehetővé teszik stabil szerkezetek építését kisméretű, előre gyártott betonelemek és egyszerű, környezetkímélő technológia használatával.
 • Meghatározás:
  A találmány beton építő elemek illeszkedő felületeinek kialakítása, amelyek megakadályozzák a beton építő elemek egymáshoz viszonyított elmozdulását azok beépítése után.
 • Bemutatás:
  Az egymás mellé, vagy egymásra helyezett betonelemek csatlakozó felületén egy vagy több kétszeresen görbült héjfelület van. A héj az egyik elembe bemélyed, a másikból kiemelkedik. Az egymáshoz illesztett, kétszeresen görbült héjfelületek semmilyen irányban nem tudnak elmozdulni a beépítés után.

  Legegyszerűbben szerkeszthető és kivitelezhető megoldás a hiperbolikus paraboloid alakú transzlációs héjfelület alkalmazása.

  A felület kialakításának egy példája látható az 1. ábrán.

  Az egymásba helyezett betonelemeknél az egyik elem csatlakozó felületén spirálisan vagy egy bizonyos szögben körbehaladó, csavarmenet jellegű bemélyedés van. A lejtős hézag megfelelő anyaggal történő kiöntésével a hézagok optimálisan telítődnek, és "betoncsavar" kötés alakul ki.

  Az alkalmazás egy példája látható a 2. ábrán.

 • Alkalmazás
  Ez a két illesztési módszer alkalmazható új típusú elemek, jól variálható építési rendszerek és korszerű építési technológiák kialakítására.

  Alkalmazása kisméretű elemek készítésénél ajánlott. Ezekből az elemekből a mélyépítés, közműépítés kis műtárgyai, valamint kerítések, lábazatok, falak szerkezetei helyszíni betonozási munkák nélkül megépíthetők.

 • Előnyök:
  A találmány új szerkezeti megoldásokat ad, ezért tovább növeli az előregyártás alkalmazásának lehetőségeit. A gyártó üzemek termelése olyan termékekkel bővíthető, amelyekkel gazdaságos, energiatakarékos és környezetkímélő építés valósítható meg. Gazdaságosan foglalkoztatható alacsony képzettségű munkaerő.
 • Kifejlesztési stádium
  A találmány alkalmazásával kifejlesztésre kerültek a "Kanális" csapadékvíz elvezető építési rendszer betonelemei és a "VBR" (vasbeton rúdvázas) építés elemei. Ezek gyártásának előkészítése folyamatban van.